Nieuws Actueel

Almeloos raadslid in opspraak met zorgbureau

Van onze redactie 7 januari 2015

Zorg voor moeder Via het bureau regelt Çete met pgb-geld de zorg voor zijn moeder. Het feit dat zijn bureau sinds 1 juni 2014 officieel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betekent dat hij ook aan alle eisen moet voldoen die aan zo'n bureau gesteld worden.

Verbetering Maar bij het kennismakingsbezoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan alle nieuwe zorgondernemers brengt, bleek dat hij aan veel eisen niet voldoet. De inspectie stelde als eis dat Çete voor 8 december van afgelopen jaar met de ontbrekende documenten en een verbeterplan moest komen. Volgens eigen zeggen heeft het raadslid dat inmiddels gedaan.

Nevenfunctie Het zorgbureau is een nevenfunctie die Çete had moeten melden bij de gemeente Almelo, waar hij raadslid is. Dat heeft hij niet gedaan. Volgens de raadsgriffie heeft dat geen formele consequenties, maar om belangenverstrengeling te voorkomen en in het kader van transparantie moeten raadsleden wel melden wat hun werkzaamheden zijn. De griffie heeft contact opgenomen met het raadslid en om opheldering gevraagd. Inmiddels is het zorgbureau toegevoegd aan zijn nevenfuncties.