Nieuws Actueel

'Als hij zei dat het rood was, was het rood'

Rik Nizet 12 juni 2014

Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. "Als hij zei dat het rood was, was het rood'', schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, donderdag de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal, die in het bedrijf toch populair was, trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). De situatie was in 2012 uiteindelijk zo beroerd, dat het salaris van de medewerkers maar met moeite kon worden opgebracht en er bijna geen papier meer was voor de printers, vertelde Erents. Een leverancier eiste contante betaling omdat hij het allemaal niet meer vertrouwde.