Nieuws Actueel

Ambtenaar India ontslagen nadat hij 24 jaar niet op zijn werk kwam

Van onze redactie 8 januari 2015

Hij is deze week ontslagen.

De ingenieur bij Centrale Publieke Werken in New Delhi werkte in 1990 voor het laatst. Verma vroeg in 1990 bij zijn baas verlof aan, maar dat werd niet toegekend. Daar trok de ingenieur zich niets van aan, hij bleef gewoon thuis. Dat beviel hem blijkbaar erg goed, want hij verscheen niet meer op zijn werk. Het is bekend dat ambtenaren in India gebeiteld zitten omdat ze nauwelijks ontslagen kunnen worden. Alleen bij crimineel gedrag kan de ambtenaar snel zijn baan verliezen.

Vergeten Dat een ambtenaar een baan voor het leven heeft komt de productiviteit niet ten goede. Toch blijkt zelfs in India het feit dat iemand 24 jaar niet op zijn werk verschijnt reden te zijn voor ontslag. In 1992 werd Verma 'schuldig' bevonden aan opzettelijke afwezigheid. Daar bleef het bij, want zijn baas vergat de kwestie. Pas in 2005 kwam iemand binnen de afdeling tot het besef dat een collega thuis niets zat te doen. Daarna duurde het nog 9 jaar voordat het ontslag geregeld was. Daar moest een minister aan te pas komen.