Nieuws Actueel

Ambtenaar verlaat nullijn

Rik Nizet 23 januari 2015

Vanaf dit jaar is er weer geld voor loonsverhogingen van ambtenaren. Na jaren kunnen zij van de nullijn af. Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad. Blok wilde niet zeggen hoeveel ruimte er is, maar hoopt wel dat de vakbonden aan tafel komen voor een cao met een looptijd van twee jaar.

Blok hoopt dat de bonden ook willen praten over het "moderniseren" van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo wil hij dat ambtenaren bij onvoldoende functioneren kunnen worden teruggezet in een lagere salarisschaal. Ook wil hij af van de verlofregeling voor ambtenaren vanaf 57 jaar en van het verbod op het draaien van nachtdiensten door 55-plussers. Volgens de minister passen deze regelingen niet meer in deze tijd, waarin iedereen langer moeten doorwerken.

SalarisstijgingOver de salarisstijging van 0,8 procent waarop de ambtenaren volgens de bonden recht hebben, wil Blok praten in het cao-overleg. Het gaat om geld dat is toegezegd in een akkoord over de pensioenen van ambtenaren. Daarbij kwam geld beschikbaar door een besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen.

Blok ging niet in op berichten dat er een loonruimte zou zijn van 2,3 procent voor de ambtenaren. "Ik ga niet via u onderhandelen."

FNV OverheidDe grootste ambtenarenvakbond FNV Overheid, voorheen Abvakabo, wil dat Blok eerst over de brug komt met de salarisstijging van 0,8 procent per 1 januari van dit jaar. "Dat is geld waar wij gewoon recht op hebben en dat er moet komen voordat wij aan de onderhandelingstafel gaan zitten om te praten over een nieuwe cao'', zei FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand in een reactie.

LoonsverhogingenHij noemt het "een plus'' dat er vanaf dit jaar weer geld komt voor loonsverhogingen van ambtenaren. "Onze inzet voor 2015 is duidelijk: een loonsverhoging van ten minste 3 procent en een compensatie voor de vier jaar dat ambtenaren op de nullijn zaten."

De vakbonden gaan ondertussen door met hun campagne voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren. De komende week gaan kaderleden hun collega's bij verschillende vestigingen van de Belastingdienst informeren over de stand van zaken en hen motiveren om in actie te komen.