Nieuws Actueel

Ambulancepersoneel voert actie om betere cao en werkomstandigheden

Van onze redactie 10 mei 2015

Image 4912999

Ambulancemedewerkers gaan zich strikt aan hun uren houden, afgesproken pauzes nemen en geen overwerk of extra diensten meer uitvoeren. Ook de door directies geëiste digitale formulieren na een rit worden tijdens de actie schriftelijk ingevuld.Bestuurder Fred Seifert van FNV Zorg & Welzijn: 'Het gaat ons om meerdere dingen. Zo loopt de beloning van ambulancepersoneel achter op de cao van ziekenhuispersoneel. Wanneer je bedenkt dat de helft van de medewerkers op de ambulance verpleegkundige is, nodigt dat niet uit om op de ambulance te gaan rijden. Dat kan op termijn problemen opleveren en uit eigen onderzoek blijkt de motivatie om de overstap te maken vanuit de verpleegkunde naar de ambulance af te nemen'. Wat betreft de werkdruk wordt volgens Seifert de arbeidstijdenwet al overschreden. 'Zeker ook in Amsterdam zie je dat mensen vaak niet de tijd krijgen om te pauzeren. Op een werkdag van acht uur is dat wettelijk verplicht. Op het gebied van oudere werknemers hebben we onlangs een wijziging in de pensioenwetgeving gezien, waardoor ambulancepersoneel nu tot hun 67ste door moet werken in plaats van tot hun 55ste. Voor die mensen willen wij beleid zien. Dus geen nachtdiensten meer.' Publiek AZN heeft desalniettemin tien onderhandelingsronden de poot stijf gehouden en ook het door de deelnemende bonden gestelde ultimatum genegeerd. Onverantwoordelijk, vindt Seifert. Vanaf morgen volgt in verschillende regio's een stiptheidsactie. In Amsterdam doet de post op het Sint Lucas Andreasziekenhuis mee. 'Onze bedoeling is in de eerste plaats om de werkgever te treffen. Die zal moeite gaan krijgen de roosters en paraatheid op orde te krijgen.' Of het publiek ook de gevolgen van de actie gaat ondervinden, zegt Seifert nog niet. 'We hebben drie fases van protest uitgestippeld en dit is de eerste. Over een eventuele volgende zullen we, mocht het nodig zijn, in de toekomst communiceren. Maar de frustratie is breed gedragen en diep geworteld.'