Nieuws Actueel

'Amersfoort zit economisch in de lift'

Eric van der Velden 29 december 2015

Amersfoortindelift1065

De economische groei zet volgend jaar iets sterker door in de regio Amersfoort dan gemiddeld in Nederland, schrijft het AD.De onderzoeksafdeling van de Rabobank verwacht een stijging van meer dan 2,5 procent, terwijl dat dit jaar 2 procent is."Het gaat beter in Nederland,'' zegt Rabo-econoom Rogier Aalders. "En het gaat nóg beter in deze regio.''Aalders geeft twee redenen. De Randstad breidt zich uit. Na Amsterdam en Almere is Amersfoort de snelst groeiende stad. De andere reden is de aanwezigheid van drie van de vier sectoren met de meeste groeipotentie: zakelijke dienstverlening (notariaten, uitzendbureaus, advocaten), ICT en groothandel. Alleen de bouwsector laat zich hier minder gelden.De meer dan gemiddeld hoge kantoorleegstand in Amersfoort moet volgens Aalders los gezien worden van de opwaartse spiraal. "In de hoogtijdagen is er veel te veel kantoorruimte gebouwd,'' zegt hij. "Een bedrijf verhuisde naar een nieuwe kantoor en het oude bleef leegstaan. Er werd geen gelijke tred gehouden met de economische ontwikkeling.''

WerkgelegenheidDe economische groei van de regio Eemland gaat gepaard met een toename van de werkgelegenheid. De vlag kan echter nog niet uit over de afname van de werkloosheid. Tegelijk met de groei van arbeidsplaatsen, neemt namelijk het aantal mensen op de arbeidsmarkt fors toe.Dat constateert Rabo-econoom Rogier Aalders. Hij ziet dat de beeldvorming over de economische ontwikkelingen geen gelijke tred houdt met de werkelijkheid. Ook het vertrek van grote bedrijven als Philips, Akzo Nobel, de Amersfoortse en Achmea uit het stationsgebied geeft volgens Aalders een vertekend beeld. "De afslankoperaties bij grote namen vallen op, daar hebben we het over in de (sociale) media. Onderbelicht blijft de komst of groei van kleinere bedrijven. Per saldo neemt de werkgelegenheid toe in deze regio. Dat de werkloosheid desondanks erg langzaam afneemt, komt, doordat we steeds meer mensen zien op de arbeidsmarkt. Het aanbod van werk stijgt, maar de vraag naar werk doet dat ook. Het werkloosheidscijfer is het enige waarover we nog niet tevreden zijn.''VerrassendDe Rabobank doet, net als andere banken, elk jaar onderzoek naar de economische ontwikkelingen. Bijzonder is dat daarbij de lokale verschillen in kaart worden gebracht. Zo deed Aalders op verzoek van de Amersfoorste directievoorzitter Henri Hofsteenge onderzoek naar het aantal zzp'ers in Eemland.De uitkomst blijkt verrassend. Het aantal 'eenpitters' groeide net zo hard voor de crisis als toen het heel slecht ging met de economie. "Je verwacht een verband tussen een toename van zzp'ers en een toename van ontslagen,'' zegt Aalders. "Maar dat blijkt niet uit de grafiek. De toename van de werkloosheid blijkt niet van invloed te zijn, al zullen er ongetwijfeld zzp'ers tussen zitten die niet vrijwillig voor dit bestaan hebben gekozen.''Het percentage zzp'ers op de arbeidsmarkt steeg in veertien jaar van 5 naar 15 procent. "Onze arbeidsmarkt wordt flexibeler,'' constateert Henri Hofsteenge. "Dat betekent dat bedrijven makkelijker kunnen schakelen en daardoor effectiever en efficiënter kunnen opereren. Ook dat zal de economie in deze regio sterker maken.''Opmerkelijk: 42 procent van de zzp'ers is hoogopgeleid. In 2004 was dit 29 procent.WoningmarktRabo onderzocht ook de huizenmarkt in deze regio. Het aantal transacties blijkt terug op het niveau van vóór de crisis. "In Amsterdam zit veel speculatie in de markt en is sprake van een overspannen markt. Dat is hier niet het geval. De gemiddelde prijs voor een woning ligt nog steeds veel lager dan in 2008. Huizenkopers kunnen door beleidsaanpassingen minder lenen. Daardoor is prijsstijging beperkt gebleven.''