Nieuws Actueel

Amsterdamse erfpacht gaat in 2016 op de schop

Van onze redactie 18 juni 2015

Image 5011587

De gemeente wil het systeem hervormen. De huidige werkwijze is onduidelijk en kostbaar, omdat die tot veel bezwaarprocedures leidt als een erfpachtperiode afloopt en de gemeente het nieuwe erfpachtbedrag voor de komende periode vaststelt.

Amsterdammers kunnen in de toekomst eeuwigdurend de erfpacht afbetalen. Erfpachters kunnen er straks voor kiezen om een vast jaarlijks bedrag of een lager canon dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van inflatiecorrectie in te stellen. De derde mogelijkheid is eenmalige afkoop.De commissie adviseert de gemeente om aanbiedingen aan Amsterdammers glashelder te communiceren. Na de zomer komt wethouder Eric van der Burg (Grondzaken) met een bestuurlijke reactie op het advies.

Op Amsterdam.nl worden tips gegeven over wat te doen tot het nieuwe stelsel in gaat. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om te wachten met kopen, want bij overstap naar het nieuwe stelsel wordt rekening gehouden met uw huidige afspraken over het recht van erfpacht.