Nieuws Actueel

Angst voor hogere toeristenbelasting

"De investeringen zijn enorm, de marges zijn klein. Is dat vol te houden? De sector is belangrijk voor een gemeente als Winterswijk, we willen ondernemers faciliteren en het ze makkelijker maken, niet dwarszitten."

Sjoerd van der Werf 18 november 2015

Kamperenbijboercampingtoeristenbelasting1065435

De toeristenbelasting in Winterswijk gaat de komende tijd omhoog. Dat zet toeristenindustrie onder druk.

Toen Hendrik Jan Mensink camping De Twee Bruggen in 1998 overnam van zijn ouders, telde het recreatiebedrijf zeshonderd jaarplaatsen. "De jaargasten vormden de hoofdmoot toen ik in 1998 het bedrijf overnam. Daarna is de teruggang ingezet. We hebben nu nog 190 jaarplaatsen en dat neemt de komende jaren verder af. Of het helemaal verdwijnt, weet ik niet. De grote vraag, voor ons de uitdaging, is wat we er voor terug krijgen."

Op zijn recreatiebedrijf werden die jaarplaatsen ingeruild voor toeristische plaatsen. De Twee Bruggen is met 35 hectare het grootste recreatiebedrijf van Winterswijk. De gemeente neemt een belangrijke plek in de Achterhoekse verblijfsrecreatie in. Branche-organisatie Recron heeft een analyse van de verblijfsrecreatie in deze gemeente gemaakt. Dat beeld is niet rooskleurig. Het hotelaanbod is gedateerd, het stacaravanbestand is verouderd, het kwaliteitsniveau van de voorzieningen op veel recreatiebedrijven is te laag.

Niet dwarszittenDe sector heeft het zwaar, weet wethouder Gert Jan te Gronde. "De investeringen zijn enorm, de marges zijn klein. Is dat vol te houden? De sector is belangrijk voor een gemeente als Winterswijk, we willen ondernemers faciliteren en het ze makkelijker maken, niet dwarszitten."

Maar: "De toeristenbelasting is belangrijk voor de begroting van Winterswijk. Om schrappen daarvan wordt niet gevraagd, dat is ook niet mogelijk."

InesteringenTegelijk investeert de gemeente in promotie, citymarketing van de eigen gemeente en deelname in de Stichting Achterhoek Toerisme. Te Gronde: "De buurgemeenten zijn altijd jaloers omdat wij het goed voor elkaar hebben."

In 2009 besloot de gemeenteraad van Winterswijk om de toeristenbelasting te laten stijgen, met 2 ton in drie jaar, naar 8 ton in 2013. Dat werd een jaar later bijgesteld naar zes jaar: die 8 ton moest pas in 2016 worden geind.

Recron-onderzoeker Ivo Gelsing heeft de gevolgen van dat raadsbesluit onderzocht. "Het baart de sector zorgen. Halen we dat wel? vragen de bedrijven zich af."

Stagnerende groeiDe sector heeft te maken met een stagnerende groei. "Ondanks de crisis daalt de markt van binnenlandse kampeervakanties. De sector heeft het al een paar jaar niet makkelijk gehad."

Hogere kostenDoor de hogere kosten daalt de winst van de bedrijven. Als de toeristenbelasting dan stijgt, verslechtert de concurrentiepositie. Financieel gezien maakt de Recron een driedeling: de top is bijtijds meegegaan met de verandering in de markt, de middengroep heeft het moeilijk en de onderste groep heeft de bestemming verblijfsrecreatie, maar functioneert niet meer echt als zodanig. Mensink: "De diversiteit is groot, bedrijven zijn niet te vergelijken, ook niet over de gemeentegrens. De prijs heeft geen directe relatie met de bezetting. Mensen maken wel vaker een keuze via vergelijkingssites. De bezoekers kiezen voor een bezoek aan de Achterhoek en dan komen ze vaak uit in Winterswijk."

De daling van het aantal jaarplaatsen gaat door, dat betekent een daling van de toeristenbelasting. Mensink: "De vraag is wat daarvoor terugkomt. Het probleem van de toeristenbelasting zit in de verhouding met andere kosten. Iemand die een 'lodge- tent' van 900 euro per week huurt, kijkt niet naar de toeristenbelasting van een paar euro, maar iemand die twee nachten wil kamperen bij de boer wel."

KamperenKamperen bij de boer kost rond Winterswijk van 12,30 tot 17 euro, daar komt voor twee personen 2,70 euro belasting bij. Het prijsverschil met De Twee Bruggen (17,90 voor twee personen, exclusief toeristenbelasting) is niet groot. Mensink: "Er zijn de afgelopen jaren twee faillissementen geweest in onze sector in Winterswijk. Dat is een drama, dat was tien jaar geleden onvoorstelbaar, dat kon niemand zich voorstellen. Ik ben bang dat het vaker gaat voorkomen. We hebben jaren gevochten voor de ruimte van onze bedrijven, maar het gaat nu helemaal niet meer om vierkante meters. We weten niet welke kant het op gaat en dat is zorgelijk."

Op zijn eigen bedrijf verschoof de aandacht van jaarplaatsen naar toeristische plaatsen, maar er gebeurde meer. Het staat voor Mensink vast dat je het verblijf op de camping niet los kunt zien van de voorzieningen. "Het gaat niet alleen om een plek op de camping, de mensen kiezen voor het zwembad, de wellness, de horeca. Dat totaalproduct bieden wij." Het gaat er als ondernemer om duidelijk te maken dat je verstand hebt van hoe mensen hun vakantie kunnen invullen. "De crux is: ben je op tijd en in staat om daarop in te springen. En heb je het lef ervoor."

Dat kan en heeft niet iedereen, weet Mensink. "De investeringsdrang van Winterswijkse bedrijven is laat op gang gekomen."