Nieuws Actueel

Antilliaans onderzoek misbruik ligt stil

Van onze redactie 7 februari 2015

Niet alleen in Nederland vergreep de geestelijkheid zich aan kinderen, ook op Curaçao gebeurde dit. De in Nederland in opspraak geraakte Fraters van Tilburg leidden daar sinds de jaren '60 van de vorige eeuw San Fernando, een internaat voor wezen en kinderen uit gebroken gezinnen.

De 62-jarige Johnny, opgegroeid op Curaçao maar woonachtig in Nederland, is ooit in dat internaat van zijn 10de tot zijn 14de jaar misbruikt en mishandeld door drie fraters, onder wie de overste. Toen hij in 2010 zijn klachten aanhangig maakte bij de commissie-Deetman kreeg hij nul op het rekest. De commissie toonde zich weliswaar 'diep geraakt' door Johnny's ervaringen maar weigerde zijn klacht in behandeling te nemen omdat de gebeurtenissen zich hadden afgespeeld buiten Nederland. Johnny vond uiteindelijk genoegdoening bij de Fraters van Tilburg, die hem een compensatieregeling uitkeerden van 45.000 euro.

Klachten De commissie-Koeijers, in het leven geroepen om 'Antilliaanse' klachten in behandeling te nemen die door Deetman niet ontvankelijk waren verklaard, heeft voor zover bekend in 2010 twee klachten in behandeling genomen. Daarna is de commissie niet meer naar buiten getreden. Hoeveel klachten als die van Johnny door Deetman niet ontvankelijk zijn verklaard, is niet bekend.

PvdA en CDA eisen opheldering van minister Ivo Opstelten (Justitie, VVD). PvdA-Kamerlid Marith Rebel wil weten wat er gebeurd is met de commissie-Koeijers en of er op de Antillen voldoende gedaan is met misbruikklachten. "Het is een schokkend verhaal."