Nieuws Actueel

App Dronexpert werkt: twee reekalfjes gered

Van onze redactie 26 mei 2015

Dronexpert Frank Spijkerman Roger Borre Wouter Borre Frans Nikkels

Het vermoeden bestond dat twee jonkies van een paar dagen oud zich ergens in de buurt verscholen hielden. De broers Borre gingen met hun speciale drone op zoek. Al snel bleken de reekalfjes zich in een weiland tussen Haaksbergen en Enschede te verstoppen. Om er zeker van te zijn dat het inderdaad de weesjes waren waar de faunabeheerders naar zochten, lieten ze de kalfjes een dagje met rust. Zo kon uitgesloten worden dat het geen jongen van een nog levende reegeit waren.

De dieren zijn inmiddels aangesterkt met wat melk en overgebracht naar een speciale opvang voor reeën in Halle. Wanneer alles goed gaat, kunnen de reekalveren over een aantal maanden weer worden uitgezet in de natuur. Met hun drone sporen de broers Borre ook reeën, hazen en weidevogels op voordat boeren grasland gaan maaien.

Foto: Natuurbeheerder Frank Spijkerman, Roger Borre en Wouter Borre met de drone. Op de inzet is een ree in het gras te zien. (Frans Nikkels)