Nieuws Actueel

Apple beschermt zijn blaadje

Lotte Grimberg 6 juni 2014

Apple wil het kenmerkende blaadje van het Apple-logo als apart merk registreren, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd. Toen het Europese merkenbureau de aanvraag van het blaadje begin dit jaar afwees, tekende het Amerikaanse bedrijf beroep aan. De behandeling van de beroepsprocedure is nu op 4 juni begonnen, blijkt uit onderzoek van merkenbureau Chiever.

IngeburgerdDe registratie van het losse blaadje is afgewezen omdat de afbeelding volgens het Europese merkenbureau niet meer is dan een eenvoudige ellips-vorm, die het publiek niet als merk zal opvatten. Apple meent echter dat het blaadje door de grote bekendheid van het Apple-logo is "ingeburgerd'' en wel degelijk als merk wordt gezien.

Apple-logoVolgens Bas Kist van Chiever is het maar helemaal de vraag of het beroep van Apple zal slagen. "Het merkenbureau is erg streng bij dit soort tamelijk basale vormen; die krijg je tegenwoordig heel lastig beschermd. Natuurlijk is het Apple-logo op zich een wereldbekend merk, maar dat wil nog niet zeggen dat dat blaadje los dat ook is.''

Een uitspraak in de beroepsprocedure zal nog enige maanden op zich laten wachten.