Nieuws Actueel

Arabieren uit Rotterdamse Essalam Moskee verbannen

Van onze redactie 11 mei 2015

Image 4914278

In de grootste moskee van Nederland woedt al sinds enkele maanden een strijd tussen Rotterdamse moskeegangers en de Arabische bestuurders van de Essalam. Een deel van de gelovigen is bang dat de Arabieren de macht overnemen binnen het van oorsprong Marokkaanse gebedshuis.Vice-voorzitter Abdelrazak Boutaher, een van de twee Marokkaans-Rotterdamse bestuurders, lijkt met zijn actie definitief de kant van de opposanten te hebben gekozen. 'Valsheid in geschrifte'Volgens advocaat Jules Debije van de Arabieren is hier echter sprake van 'valsheid in geschrifte', omdat er geen bestuursvergadering is geweest waarin besloten is de Arabieren te vervangen door Rotterdammers. Juridisch gezien zouden de Arabieren, die ooit in het bestuur kwamen omdat ze de bouw van de moskee sponsorden, nog steeds het 'echte' bestuur vormen van de Essalam.Maar Boutaher zegt dat hij wel degelijk bevoegd is om de andere bestuurders uit te schrijven. Dat daar geen vergadering aan vooraf is gegaan, klopt. ,,We hebben in 15 jaar nog nooit als bestuur samen vergaderd.''BuitenlandDe drie Arabische bestuurders wonen namelijk alle drie in het buitenland. Boutaher; ,,Elke keer als ik ze vraag om bij elkaar te komen, zit er één in Amerika en de ander in Australië. Dat is allemaal best, maar dan moet je hier niet in het bestuur gaan zitten. Toen we er onlangs achterkwamen dat één van hen de statuten van de moskee wilde wijzigen, was de maat vol. Ik heb twee keer aan de telefoon gehangen met de voorzitter in Dubai en gevraagd of hij langs wilde komen om te praten. Maar tot twee keer toe, zei hij dat ik de moskee terug kreeg. Toen heb ik ze uitgeschreven.''Dat Boutaher de mutaties kon doorvoeren bij de Kamer van Koophandel is volgens Debije niet vreemd. ,,Hij is wel een bestuurslid. Als die zo'n formulier inlevert, accepteert de Kamer van Koophandel dat. Dat gebeurt wel vaker.'' De Arabieren vinden echter dat zij nog steeds het rechtmatige bestuur vormen. Via een kort geding willen zij de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel terugdraaien.