Nieuws Actueel

Arbeidsmarkt: Ik moet me bijscholen

Rik Nizet 21 september 2015

Arbeidsmarkt ik moet me bijscholen groot

Jongeren zien de toekomst niet heel rooskleurig tegemoet wanneer het gaat om hun kans op de arbeidsmarkt. Bijna zestig procent verwacht zich te moeten bijscholen willen ze aan het werk blijven, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Randstad.Van de jongeren is 25 procent positief over hun kansen op de arbeidsmarkt, maar 18 procent schat hun kansen negatief in. 59 procent van de jongeren denkt dat bijscholing nodig is om aan het werk te blijven.

1. BIJSCHOLEN 59 procent denkt zich te moeten bijscholen om aan het werk te blijven2. OPLEIDING 19 procent denkt dat opleiding belangrijker is dan competenties en vaardigheden3. ? 24 procent weet niet wat ze precies zoekt in werk4. VOORBEREIDING 43 procent vindt dat er op scholen te weinig aandacht is voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt

Randstad wil met het programma #wordenwiejebent beter inzicht in werk te bieden richting jongeren om hen zo dichter bij werk te brengen. "Ik denk dat we jongeren beter kunnen begeleiden naar werk. Niet alleen door al tijdens de opleiding aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt en zodoende jongeren al eerder inzicht te bieden in hun kansen. Maar ook door jongeren al vroeg na te laten denken over wat bij hen past zodat ze een goede studie kiezen. Met #wordenwiejebent willen we jongeren inzicht geven in wat ze kunnen en bij hen past, zodat ze gerichter en beter naar werk zoeken", legt Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Nederland, uit.

Opleiding geen goede voorbereidingEen goede opleiding lijkt geen garantie voor succes. Het merendeel van werkende jongeren (50%) geeft aan dat de opleiding een goede voorbereiding is geweest voor hun huidige baan. Maar ruim een kwart van de werkende jongeren vindt dit niet. Ook vinden jongeren dat er op scholen onvoldoende aandacht is voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt (43%). Om de overgang naar werk te vergemakkelijken zou 63% van de jongeren graag zien dat bedrijven meer betaalde stages aanbieden om werkervaring te kunnen opdoen.

Competenties en vaardighedenDat andere vaardigheden dan alleen het cv belangrijk zijn, is wel al doorgedrongen bij jongeren. Van de werkende jongeren denkt maar 10% dat de opleiding belangrijker is.