Nieuws Actueel

Arbeidsontwikkelbedrijf SWB heeft VCA** certificaat behaald

Van onze redactie 10 april 2015

Certificaat thinkstock

Bureau Veritas heeft het certificaat afgegeven voor het cluster Groen & Buiten. Hiermee kan SWB aantonen dat zij voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Volgens de auditeur was ‘het veiligheidsbewustzijn onder alle medewerkers, van een uitzonderlijk hoog niveau’.

VCA gaat primair over mensen en het waarborgen van veilige werkomstandigheden. Uitgangspunt is dat het personeel na elke werkdag weer veilig thuis komt.

SWBSWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeids re-integratie. Waar mensen vroeger grotendeels binnen de muren van de sociale werkplaats werkten, vindt er de laatste jaren een verschuiving plaats naar de reguliere werkgever. Bedrijven kunnen zo profiteren van een samenwerking met SWB.

VeritasBureau Veritas helpt bedrijven bij het managen van alle mogelijke aspecten op het vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu in hun bedrijfsvoering. In internationaal verband ondersteunt Bureau Veritas meer dan 400.000 opdrachtgevers. Wereldwijd heeft het bedrijf ruim 59.000 medewerkers.