Nieuws Actueel

Architectenbranche: na vrije val, gestage klim

Caroline Spilt 23 april 2015

Architect groot

Het werk van architectenbureaus neemt voor het eerst sinds 2008 structureel toe. Dit betekent een einde aan jarenlange neergaande trend. Uit de BNA conjunctuurmeting voorjaar 2015 blijkt een verbetering van de werkvoorraad van gemiddeld 3,5 naar 4,3 maanden. "De branche klimt uit het dal. Daar zijn we blij mee. Een echte blos op de wangen ontbreekt nog. Bureaus verdienen nog te weinig om te kunnen investeren. Dit belemmert innovatie en daarmee het ondernemersklimaat van de branche," aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Transformatie, hergebruik en verduurzaming van bestaande bouw zijn naast woningen groeimarkten.

Het aantal bureaus dat meer opdrachten en omzet verwacht, neemt toe. Het honorarium blijft gelijk. Bijna de helft van de bureaus verwacht een omzetstijging voor heel 2015. De verwachtingen voor 2015 zijn positiever dan die in het najaar van 2014 voor 2015. Een meerderheid spreekt echter nog wel van een kleine werkvoorraad. Voornaamste productiebelemmeringen zijn onvoldoende opdrachten en financiering.

Groei flexibele schilVan een duidelijke groei van de werkgelegenheid is nog geen sprake, ondanks het feit dat sommige bureaus weer groeien. In de afgelopen jaren is er een enorme teruggang geweest van het aantal banen. Bureaus verwachten in 2015 niet meteen weer veel mensen te gaan aannemen. De stijging in de werkvoorraad en omzet worden door bureaus vooral opgevangen met de huidige bezetting, waar nodig aangevuld met een flexibele schil. Deze schil bestaat uit ingehuurde en gedetacheerde krachten.

Herstel door particulierenDe aanwezige groei komt vooral van de particulieren. Het verlaagde btw-tarief voor woningrenovaties, de aantrekkende woningmarkt en de historisch lage hypotheekrente spelen hierbij een belangrijke rol. Projectontwikkelaars en corporaties zijn nog steeds niet in beeld als het gaat om omzetgroei. Van een kantorenmarkt is nauwelijks nog sprake. Transformatie en hergebruik en verduurzaming van bestaande bouw zijn naast woningen en gemengde projecten de gebieden waar groei zit.