Nieuws Actueel

Arnhem gaat haven uitbaggeren

MARCO BOUMAN 21 december 2015

Rijn Haven

De problemen die woonbootbewoners van de Haven van Coers en ondernemers op Stadsblokken in Arnhem- Zuid met laagwater hebben, moeten in 2016 tot het verleden behoren. De gemeente laat de watergangen volgend jaar uitbaggeren, meldt De Gelderlander.

Voor de bewoners van de woonschepen in de haven is dat een grote opluchting. "Ik was al zeven jaar met de gemeente Arnhem bezig over een baggeroperatie. Wij zijn echt superblij", reageert Reanda Claassen-Van Duinen. "Ik ben blij dat we straks niet meer scheefliggen."

Dat was niet het enige probleem in de Haven van Coers. Eigenaren van een woonschip op een stalen bak moeten dat van de verzekering regelmatig laten keuren. Door de lage waterstand en al het slib in de haven was dat niet mogelijk.

De gemeente Arnhem laat begin volgend jaar onderzoek doen naar niet ontploft oorlogstuig in de watergangen. Daarna volgt overleg met de woonbootbewoners over de baggeroperatie. Hun schepen zullen daarvoor tijdelijk van hun plek moeten.

Late kantDe verwachting is dat het daadwerkelijke uitbaggeren niet eerder dan volgend najaar kan beginnen. Voor Watersportcentrum Arnhem is dat aan de late kant, zegt Robert Timmerman. "Begin april begint het nieuwe vaarseizoen. Dan moeten de boten van onze klanten weer het water in."

Het Watersportcentrum had dit jaar - de Rijn bereikte een recordlage waterstand - grote problemen. Klanten konden met hun boten door de combinatie van een dichtgeslibde haven en laagwater de werf niet meer bereiken om die boten op het droge te stallen voor de winter.

Timmerman zou het liefst zien dat het baggeren eerder gebeurt. "Ik ben natuurlijk erg blij dát er wordt gebaggerd, maar over het moment waarop zijn we nog in gesprek met de gemeente." Procedures zorgen ervoor dat het allemaal lang duurt, zeggen ze op het stadhuis.

Lang geduurdNaar de redenen waarom de watergangen niet eerder zijn uitgediept, blijft het gissen. "Het heeft gewoon lang geduurd", is het enige wat een woordvoerder van de gemeente erover kan zeggen. "Het laagwater heeft aangetoond dat baggeren hoognodig is."

De gemeente Arnhem is eigenaar van de Haven van Coers en de watergang naar de scheepswerf tussen de beide Rijnbruggen op de zuidelijke rivieroever. Rijkswaterstaat is eigenaar van de havenmonding.