Nieuws Actueel

Arts liet dementerende patiënten onnodig pijn lijden

Van onze redactie 7 mei 2015

Image 4906613

Een klacht en meldingen van familieleden van cliënten over medische misstanden en het wangedrag van een arts zijn aanleiding voor het onderzoek op de afdeling Ouderen van geestelijke zorginstelling Vincent van Gogh. Daar worden ouderen met dementie in combinatie met zware gedragsproblemen behandeld. In Nederland zijn slechts drie van zulke afdelingen.De geriater in kwestie zou tegen de afspraken in en zonder overleg vroegtijdig medicatie van cliënten hebben aangepast of stopgezet. Die acties zouden tot gevolg hebben gehad dat de gezondheid van de cliënten in korte tijd hard achteruitging en zij onnodig pijn leden.VastgebondenIn twee gevallen werden cliënten als gevolg van het plotseling stopzetten van de medicatie zelfs zo onrustig en agressief dat ze op bed vastgebonden moesten worden met een Zweedse band. Dit was tegen de uitdrukkelijke wens van de families. Zij werden daar echter dagen later over ingelicht.Volgens de families heerst er een grote angstcultuur op de afdeling met in totaal twaalf klinische plaatsen. De arts in kwestie deelt geen informatie, wil niets weten van ervaringen van familieleden ten aanzien van medicatie en duldt geen tegenspraak. Hij stelt zich daarbij zeer intimiderend op. Veel cliënten en families durven daardoor geen klacht in te dienen of andere stappen te nemen, vertellen ze desgevraagd anoniem.SerieusDe geriater in kwestie is niet beschikbaar voor een reactie. Bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis van Vincent van Gogh zegt op haar beurt de verhalen zeer serieus te nemen en daarom een extern bureau te hebben ingeschakeld om een breed onderzoek te laten doen naar de situatie op de afdeling. Deze maand is dat afgerond. Tijhuis: ,,Elke klacht is er één te veel. Wij doen dagelijks ons uiterste best voor alle patiënten en hun familie en dan is het heel vervelend als we daar in sommige gevallen onvoldoende in lijken te slagen. Ik heb zowel een verantwoordelijkheid naar de cliënten als naar medewerkers om de feiten boven tafel te krijgen. Indien nodig nemen we maatregelen."