Nieuws Actueel

Asbestdaken vanaf 2024 definitief verboden

Van onze redactie 2 maart 2015

Image 4311201

Omdat het verwijderen van het kankerverwekkende materiaal een kostbare zaak is, zal het ministerie vanaf 2016 subsidie verstrekken om eigenaren van asbestdaken hierbij te ondersteunen. Daarvoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbestdaken worden aangetast in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. ,,Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod’’, aldus Mansveld.

Zonnepanelen De staatssecretaris bezocht maandag in het Friese Nij Beets een veebedrijf dat zijn asbestdaken heeft vervangen door een dak met zonnepanelen. Agrarische bedrijven kunnen dat doen met financiële steun van de overheid.

Asbest in gebouwen dat niet in contact staat met de buitenlucht, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal, wordt niet verboden.

Agrariërs vervangen in toenemende mate al hun asbestdaken om er zonnepanelen op te plaatsen, zegt de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland in een reactie op het algehele verbod. De woordvoeder van de vereniging stelt dat de dakbedekking wordt vervangen voor bituum om daar dan de zonnepanelen op te plaatsen. Boeren zouden daar wel in geïnteresseerd zijn omdat met grote oppervlaktes veel rendement is te halen.