Nieuws Actueel

Asielzoekerscentrum Orangerie in Eindhoven mag doorgaan

Van onze redactie 12 november 2014

Het besluit om een asielzoekerscentrum te vestigen in een voormalig verzorgingshuis is weliswaar onzorgvuldig en overhaast geweest, maar de behoefte aan opvang is zo groot dat de vluchtelingen kunnen komen.

De komst van 700 asielzoekers werd in september aangekondigd. Zeer binnenkort worden ze in Eindhoven verwacht.De omwonenden zijn tegen de komst van de vluchtelingen omdat ze bang zijn voor overlast.

Geen overleg met wijk De rechter snapt niet waarom de gemeente zo snel meende te moeten beslissen op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zonder overleg met bijvoorbeeld de wijkagent en de wijkvereniging. „Ook al is dergelijk overleg misschien niet verplicht, uit het oogpunt van een goede voorbereiding was het wel op zijn plaats geweest”, aldus de uitspraak.

In het pand waar het azc komt, werd vorige maand nog brand gesticht. De schade bleef beperkt maar het herstel vergde enige tijd. De dader is niet gevonden.