Nieuws Actueel

Asielzoekerscentrum TH-terrein Rijswijk gaat er komen

Van onze redactie 7 oktober 2015

Image 5312306

Het besluit om een asielzoekerscentrum in Rijswijk te vestigen met 8 tegen en 19 voor aangenomen. Aan het begin van de avond stonden de meningen nog recht tegenover elkaar. Bovendien kwamen raadsleden met een aantal opmerkingen over en forse aanpassingen op het voorstel van het college. Uiteindelijk haalde geen van de moties het. Een van de punten was om te beginnen met een aanzienlijk kleiner aantal asielzoekers. Maar volgens het college is dat 'een onmogelijke opgave voor het COA en de gemeente'. Van der Meij: ,,We gaan een organisatie inrichten en uit oogpunt van efficiency heb je dit aantal nodig."Het CDA kwam met een motie om alsnog te kijken naar een andere locatie, namelijk het voormalige Sijthoff gebouw. Dat zou door de huidige eigenaar worden aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. Maar volgens wethouder Ronald van der Meij is een locatie van derden niet aan de orde bij het COA.Het verst in hun wensen voor aanpassingen ging Beter voor Rijswijk, dat een motie indiende voor een volksraadpleging. In dat geval kunnen alle Rijswijkers meebeslissen over de komst van het omstreden asielzoekerscentrum, was de redenering van fractievoorzitter Ed Braam. Geen enkele andere partij stemde voor. VeiligheidBurgemeester Michel Bezuijen gaf aan in te staan voor goede veiligheidsmaatregelen rond het opvangcentrum. ,,We moeten hard zijn in onze voorwaarden. We willen harde garanties van het COA." Fracties Beter voor Rijswijk, Van der Horst en Onafhankelijk Rijswijk stemden uiteindelijk tegen de komst van een asielzoekerscentrum op het TH-terrein. D66, PvdA en Groenlinks stemden meteen in met het voorstel. Gemeentebelangen en VVD eisen samen dat het wel bij een aantal van 500 vluchtelingen moet blijven. Er bleven twijfels bestaan of het COA straks niet toch het oude belastingkantoor aan de Steenvoordelaan als locatie voor opvang wil gaan gebruiken. Wethouder Van der Meij benadrukte dat het pand definitief is afgevallen.Op vragen of de gezondheidszorg en andere voorzieningen voor 'de eigen Rijswijkers' gegarandeerd kunnen worden, benadrukte wethouder Björn Lugthart dat dat zo zal zijn. Ook hebben al veel Rijswijkers zich aangemeld als vrijwilliger, zei Lugthart. Bijvoorbeeld om asielzoekers te helpen met taalles en andere activiteiten. Daar is het college blij mee, omdat zo een brug wordt geslagen tussen de huidige bewoners en de nieuwkomers.