Nieuws Actueel

Asscher: 45-plusser staat nog aan de zijlijn

Bram de Vrind 13 februari 2015

Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher is 'heel blij' met de flinke toename van het aantal banen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Hij zei dat vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad in reactie op nieuwe CBS-cijfers.

We groeien weer

"De grootste toename van banen in de afgelopen 3,5 jaar is mooi nieuws. Het herstel zet ook door op de arbeidsmarkt, maar we hebben nog een grote uitdaging te gaan om werklozen weer aan de slag te krijgen", aldus Asscher.

Eerlijke kansHij voegde daar aan toe dat het voor werkloos geworden 45-plussers nog steeds lastig is een nieuwe baan te vinden. Asscher wil bekijken of er iets extra gedaan kan worden om deze groep te helpen. Ze moeten 'een eerlijke kans' krijgen zich te presenteren op de arbeidsmarkt, aldus de PvdA-minister. Hij wees er verder op dat 45-plussers veel ervaring hebben en werkgevers een korting kunnen krijgen als ze iemand aannemen die ouder dan 45 is. Dat moet breder bekend worden, vindt de minister.

ZelfstandigenIn het laatste kwartaal van vorig jaar kwamen er 42.000 banen bij in Nederland, ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat betekende de grootste stijging in 3,5 jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Het aantal vacatures steeg met 6000. Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe, aldus het CBS.