Nieuws Actueel

Asscher en ING hebben 'goed overleg'

Caroline Spilt 10 april 2015

Ing hq amsterdam

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en ING hebben donderdagmiddag een naar eigen zeggen 'goed gesprek' gehad na een hoogopgelopen ruzie eerder op de dag over de behandeling door ING van uitzendkrachten.

Lees ook:

ING dumpt uitzendkracht

Aanleiding voor de ruzie was een bericht in de Volkskrant. Die krant meldde op basis van een interne ING-notitie dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet uit vrees hen anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen. Asscher noemde dat schandalig, ING stelde daarop dat de minister zich baseerde op onjuiste informatie.

Wet Werk en ZekerheidNa een gesprek tussen de minister en vicevoorzitter Koos Timmermans van ING Bank lijkt de lucht enigszins geklaard. "Zowel het kabinet als ING streven naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt waarin de rechten van werknemers gerespecteerd worden. ING omarmt en steunt de Wet Werk en Zekerheid'', staat in een gezamenlijke verklaring.

Invulling wetDie meldt verder: "In het gesprek is aangegeven dat het memo onduidelijkheid schept over de wijze waarop de bank invulling geeft aan de Wet Werk en Zekerheid. De bank zal zich inspannen om onduidelijkheden over de uitvoering van de wet weg te nemen.''

Berichtgeving INGAsscher had zich donderdagochtend bijzonder opgewonden over de berichtgeving over ING. "Wat is de moraal van een bank die een salarisverhoging voor de top verdedigt die in de miljoenen loopt en tegelijk de meest kwetsbare werknemers iedere zekerheid wil onthouden? Is dat uit te leggen aan medewerkers? Aan klanten?''

VakbondenOok de vakbonden FNV en CNV uitten kritiek, net als Kamerfracties van onder meer de PvdA en de SP. De Kamer houdt waarschijnlijk snel een debat met Asscher over de behandeling van uitzendkrachten.

Reactie INGING liet in een reactie op de kritiek weten vorig jaar al een een grootscheepse reorganisatie te hebben aangekondigd. Daarbij verliezen 1075 flexkrachten en 1700 vaste krachten hun baan. Volgens de bank is er geen verband tussen die 'uitstroom' en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, waarin de ontslagvergoeding is geregeld. Een uitzendkracht die na twee jaar aan de kant wordt gezet, krijgt dankzij de nieuwe wet twee derde maandsalaris mee.

Waarschuwing grote bedrijvenVicepremier Lodewijk Asscher waarschuwt grote Nederlandse bedrijven dat zij waardering moeten tonen voor hun werknemers. Proberen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid te omzeilen door voordat die wet van kracht is, nog snel uitzendkrachten te lozen, hoort daar niet bij.

"Er zijn altijd mogelijkheden voor bedrijven om in weerwil van de geest van de wet te proberen eronderuit te komen. Maar er is meer dan de letter van de wet. Er zijn ook afspraken waarin werkgevers beloofden netjes om te gaan met uitzendkrachten en flexwerkers. Dat mag je verwachten van grote, in de samenleving gewortelde, beroemde bedrijven'', aldus Asscher.

Aanleiding voor zijn waarschuwing was het conflict dat hij donderdag had met ING over de behandeling van uitzendkrachten. Uit een interne notitie van de bank kwam naar voren dat uitzendkrachten snel moeten worden ontslagen, om te voorkomen dat ze na 1 juli recht hebben op een ontslagvergoeding, de zogeheten transitievergoeding.

Asscher noemde dat schandalig, onder meer omdat de top van ING er tonnen bij krijgt. ING stelde dat de minister zich baseerde op onjuiste informatie, later op de dag hadden ze een 'goed gesprek'. Daarin kreeg Asscher te horen dat de gewraakte passages in de notitie niet de bedoeling van de raad van bestuur weerspiegelden. ING wees er wel op dat vorig jaar al een omvangrijke reorganisatie is aangekondigd, waarbij zowel vaste als tijdelijke krachten ontslagen worden. Asscher zei vrijdag ook dat die reorganisatie niet van de baan is.