Nieuws Actueel

Asscher sabelt VVD-voorstel over cao’s neer

Martijn Vervest 24 september 2015

Asscher middelgroot

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) voelt helemaal niets voor een voorstel van de VVD om de rol van ondernemingsraden bij cao-onderhandelingen te vergroten, ten koste van de rol van vakbonden. VVD-Kamerlid Anne Mulder had daar donderdagochtend voor gepleit, maar in een Kamerdebat even later liet Asscher weinig heel van het voorstel.Er zijn goede redenen dat juist vakbonden en niet ondernemingsraden met werkgevers onderhandelen over een cao, zei Asscher. Zo hebben de vakbonden professionele onderhandelaars en hebben ze meer afstand tot ,,actueel gedoe op de werkvloer''.KwetsbaarBovendien staan leden van een ondernemingsraad in een hiërarchische verhouding tot hun directie, wat ze volgens Asscher kwetsbaar maakt in onderhandelingen. Tot slot, een ondernemingsraad beschikt niet over 'dwangmiddelen', zoals het uitroepen van een staking. Een vakbond heeft dat recht wel.Raar voorstelAsscher vindt het VVD-plan al met al maar "een heel raar voorstel". VVD'er Mulder protesteerde tegen de karikatuur die Asscher van zijn voorstel zou maken. Hij wil de vakbonden niet volledig opzij schuiven, maar wil wel de rol van ondernemingsraden vergroten.Vertegenwoordiging Zijn belangrijkste argument is dat vakbonden volgens de VVD de werknemers niet meer vertegenwoordigen nu nog maar één op de zes werknemers lid is van een bond. In sommige sectoren is dat zelfs maar 3 procent. Toen Mulder voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemersvereniging ONL aanhaalde, zei Asscher cynisch: ,,U zou eens beleefd moeten vragen hoeveel leden die eigenlijk heeft.''StakingsrechtMulder verdedigde zich door te zeggen dat nu gedaan wordt of de VVD het stakingsrecht wil afschaffen of vakbonden wil muilkorven. Dat is niet het geval: de VVD wil 'maatwerk' bij cao-onderhandelingen en daarbij de or een grotere rol geven.Ingewikkelde positieAsscher wil dat laatste ook en heeft daarom een voorstel ingediend om ondernemingsraden te laten meepraten over de salarissen in de top van hun bedrijf. Een SP-voorstel om de or hier het instemmingsrecht te geven, verwierp hij. Dan komt de or in een ingewikkelde positie. Openlijk spreken over de kloof tussen lonen aan de top en op de werkvloer gaat meer uithalen, denkt Asscher.