Nieuws Actueel

Asscher voorziet baanloze toekomst door robots

Van onze redactie 29 september 2014

Asscher heeft dat maandag gezegd tijdens een congres in Den Haag. Hij onderstreepte dat het kabinet het niet zover wil laten komen. Het zet in op bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, verlaging van de lasten op arbeid en een betere begeleiding van werklozen om te verhinderen dat steeds meer werkgelegenheid verloren gaat. Volgens de minister is de angst dat veel werkgelegenheid verdwijnt door technologische ontwikkelingen niet nieuw. Hij citeerde de Britse econoom Keynes, die dat in 1930 al voorspelde.

Somber scenario Het sombere scenario is tot dusver niet uitgekomen, maar ,,resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst''. Asscher wees erop dat technologische veranderingen steeds sneller gaan. Een situatie waarin robots het werk van mensen overnemen is allerminst denkbeeldig. De minister noemde ontwikkelingen die nu al gaande zijn, zoals zelfrijdende auto's en volautomatische melkrobots. ,,Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag.''

'Nieuwe instrumenten'​Asscher zei niet wat de overheid precies moet doen om mensen een inkomen te verschaffen als er in de toekomst onverhoopt geen werk meer voor hen is. Er moeten dan ,,nieuwe instrumenten'' komen, maar welke liet hij in het midden. Ook moet dan het belastingstelsel op de helling, omdat er bijvoorbeeld minder loonbelasting binnenkomt.

'Heftig' Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie noemt de uitspraken van Asscher heftig. Castelein: ,,De inkt van de miljoenennota is nog niet droog, waarin de regering zegt 100.000 banen te willen scheppen en dan nu deze opmerking''. Als Asscher meent deze trend waar te nemen, moet hij ook met een plan komen voor de middenklasse die dan de dupe is, vindt Castelein. ,,Want dat is de groep die het werk kwijtraakt.''