Nieuws Actueel

Asscher: Werkgelegenheid op één voor kabinet

Van onze redactie 17 juni 2015

Image 5009827

Het kabinet kondigde vorig jaar aan met de belastingherziening op termijn 100.000 banen extra te scheppen. Asscher herhaalde dat aantal nu niet. Cijfers en details bespreekt hij binnen, in het vertrouwelijk overleg op het ministerie van Financiën. Asscher noemde het onwaarschijnlijk dat er woensdagavond al een akkoord uitrolt.De oppositiepartijen die aanschuiven eisen dat het kabinet de eigen plannen ook openbaar maakt.Ook D66-leider Alexander Pechtold noemde extra banen als een van de belangrijkste doelen, naast lagere lasten, een vereenvoudiging van het belastingstelsel en een vergroening. Over een eventuele btw-verhoging is Pechtold niet per se negatief, mits die er maar toe leidt dat de bedrijven medewerkers goedkoper kunnen aannemen en die zelf meer geld overhouden in de portemonnee. ,,Dan kun je daar weer voor naar de kapper'', aldus Pechtold in een verwijzing naar de mogelijke verhoging van het lage btw-tarief, waardoor de btw voor kappers van 6 procent naar 21 procent zou stijgen. De oppositiepartijen die woensdag aanschuiven eisen dat het kabinet de eigen plannen ook openbaar maakt. De SP komt niet, de leiders van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en 50PLUS zullen er wel zijn. De coalitie is ook met de gehele top aanwezig: premier Rutte, Asscher, PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.