Nieuws Actueel

Asscher wil taboe rond kanker en werk doorbreken

Van onze redactie 10 juli 2015

Image 5072427

Door betere behandelingen is kanker minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds vaker willen mensen die kanker hebben of hadden weer gewoon aan het werk, ook al zijn ze niet altijd volledig genezen. Maar bedrijven zijn vaak huiverig om iemand die kanker heeft of had aan te nemen.Asscher gaat onderzoeken of het mogelijk is om een proef te doen met een zogenoemde no-riskpolis, waarmee de werkgever geen financieel risico loopt. Verwacht wordt dat werkgevers dan iemand met kanker eerder zullen aannemen en zich meer zullen inspannen voor re-integratie.OnderzoekOm de kansen van (ex-) kankerpatiënten op werk te verbeteren wil Asscher ook dat het onderwerp meer besproken wordt. Hij sluit daarvoor aan bij bestaande initiatieven. Zo komt er een onderzoek naar ervaringen op de werkvloer. De resultaten daarvan moeten in het najaar helpen om duidelijk te krijgen welke problemen werkgever en werknemer in de praktijk hebben als een werknemer kanker krijgt, waar ze behoefte aan hebben en welke oplossing zij gekozen hebben.