Nieuws Actueel

Auto’s terug in centrum Almelo

Van onze redactie 29 oktober 2015

Auto thinkstock

„We hopen op deze manier de leegstaande panden weer te kunnen vullen met winkels cq. kantoren”, aldus wethouder Javier Cornelissen (SP).

Volgens de zogeheten detailhandelsstructuurvisie 2013-2018 zijn de aanloopstraten, zoals de Grotestraat-Zuid, ‘geschikt voor vestiging van, bijvoorbeeld, afhaalwinkels, maar ook kantoren’. Maar daarvoor moet wel de bereikbaarheid voor auto’s worden vergroot.

Compact In dezelfde structuurvisie wordt gewag gemaakt van de ambitie van het gemeentebestuur om een compacter kernwinkelgebied te realiseren. Het voetgangersgebied in het centrum loopt nu nog vanaf de Oranjestraat tot aan de Bavinkstraat/Holtjesstraat. En dat is, volgens B en W, te langgerekt, want tellingen hebben uitgewezen dat er grote verschillen bestaan tussen het aantal voetgangers in de aanloopstraten en dat in het centrumgedeelte tussen de kruising met de Hagengracht in het noorden en de Hofkampstraat in het zuiden. Lopen er op een gemiddelde zaterdag ruim 20.000 voetgangers langs Intertoys (pal in het centrum), langs de kledingzaak Henk ter Horst passeren dan slechts 2.500 voetgangers. Aan de noordzijde is het beeld hetzelfde. Ook daar wil het gemeentebestuur een deel van de Grotestraat openstellen voor auto’s. „Maar”, zegt gemeentelijk verkeersdeskundige Hans Veldscholten, „we willen eerst kijken hoe het gaat in de Grotestraat-Zuid. In noord is de zaak zo mogelijk nog complexer, maar een openstelling van de Grotestraat-Noord tot aan de Hagengracht ligt voor de hand.”

Bewoners De pilot met Grotestraat-Zuid heeft wel consequenties voor de bewoners van de Hofkampstraat. In deze straat zal het drukker worden met auto’s. Volgens Veldscholten komen er verkeersremmende maatregelen. „Dat kunnen verkeersrempels zijn, maar ook -in overleg met de bewoners- bloembakken of iets dergelijks.”

De verwachting is dat niet eerder dan in maart de openstelling een feit kan zijn, want er worden nog varianten opgesteld, waarna het plan wordt afgestemd met belanghebbenden en uiteindelijk nog de inspraak ingaat.