Nieuws Actueel

Autodealers grimmig over nieuw jaar

Lotte Grimberg 27 oktober 2014

De verkoop van nieuwe personenauto's blijft volgend jaar steken op ongeveer 390.000 exemplaren, verwacht Aumacon. Daarmee gaan autodealers "wederom een uiterst matig jaar tegemoet'' , aldus het kenniscentrum voor de autobranche.

Als de prognose uitkomt, blijft het jaaraantal aan nieuwe personenauto's voor de 4e keer sinds 1970 onder de grens van 400.000. Dat is inclusief dit jaar, waarin naar verwachting de autoverkoop niet meer dan 380.000 nieuwe exemplaren zal bedragen.

RecordTer vergelijking: de afgelopen 10 jaar werd een jaargemiddelde van 478.000 gerealiseerd. In de jaren daarvoor lagen de aantallen nog hoger, met een absoluut record van ruim 610.000 stuks in 1999.

MobiliteitsbehoefteVolgens Aumacon-directeur Clem Dickmann kunnen de dealers dergelijk hoge aantallen voor de toekomst wel vergeten. "De rol die de auto speelt in onze mobiliteitsbehoefte is op z’n retour. Door de voortschrijdende bevolkingsconcentratie in de Randstad worden de af te leggen afstanden steeds korter, waardoor ook andere vormen van vervoer aan terrein winnen'', zegt hij in een toelichting.

KwaliteitHij wijst er ook op dat auto's steeds beter van kwaliteit worden en minder onderhoudsgevoelig waardoor vervanging minder dringend wordt.