Nieuws Actueel

B&W tegen gaswinning Súdwest-Fryslân

Van onze redactie 23 november 2015

Gaswinning in Friesland

De gemeente Súdwest-Fryslân, in een reactie op het voorontwerp van het inpassingsplan voor de aardgastransportleiding Oppenhuizen – Ried 2 van het ministerie van Economische zaken, benadrukt het college alles in het werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente te voorkomen, meldt Sneeker Nieuwsblad.

"Wij hebben u eerder op de hoogte gesteld van de door de gemeenteraad op 4 juni 2015 aangenomen motie. Daarin heeft de gemeenteraad ons opgeroepen alles in het werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente Súdwest-Fryslân te voorkomen. Wij sluiten ons aan bij die motie", aldus burgemeester en wethouders. De aan te leggen aardgastransportleiding is bedoeld voor het transporteren van aardgas vanaf de winlocatie bij Oppenhuizen.

De gemeenteraad zal over het voorontwerp van het inpassingsplan naar verwachting op 17 december een standpunt innemen. Deze reactie wordt op 18 december 2015 naar het ministerie gestuurd.