Nieuws Actueel

Baas profiteert, personeel niet

Sander van Mersbergen 31 december 2015

Baasprofiteert1065

Het CBS meldde woensdag dat de arbeidsproductiviteit is toegenomen, maar dat Nederlanders sinds 2008 relatief minder zijn gaan verdienen. Dat blijft niet zonder gevolgen: ondanks positieve signalen jubelt de consument niet over de toekomst. De feiten op een rij.

We produceren veel meer

Als we onze arbeidsproductiviteit - datgene wat we als werknemers ieder gewerkt uur aan de economie bijdragen - van 2014 vergelijken met die van 2003, mogen we trots zijn. Per uur zijn we in de tussenliggende periode namelijk 10 procent meer gaan produceren, aldus het CBS. Met andere woorden: de werkgever heeft meer aan ons dan tien jaar geleden.

Niet dat we harder werken

Voor we onszelf al te veel op de borst kloppen: we zijn niet per se harder gaan werken. De stijgende productiviteit is volgens het CBS te danken aan het feit dat we betere machines en software hebben, waardoor hetzelfde werk door minder mensen gedaan kan worden.

Ook het gestegen opleidingsniveau speelt een rol. In 2003 had 27 procent van de beroepsbevolking een hbo- of wo-opleiding, in 2014 was dat al 35 procent. Beter opgeleide mensen zijn doorgaans productiever, leert de geschiedenis.

We worden er niet beter van Tot 2008 was er zoveel niet aan de hand. Toen steeg onze beloning nog enigszins mee met onze arbeidsproductiviteit. Zoals het hoort, zou je kunnen zeggen: als onze werkgever meer aan ons heeft, mag daar iets tegenover staan.

Sinds 2008 is de koppeling echter verdwenen. We werden ieder jaar weer een stukje productiever dan het vorige, maar werden daar niet voor beloond. Vorig jaar lag de reële beloning nog steeds onder het niveau van 2009. Het goede nieuws: in 2014 was voor het eerst sinds 2008 een stijging te bespeuren.

We hebben niet veel te eisen

Het CBS stipt twee duidelijke oorzaken aan voor het feit dat de lonen niet meegroeien. Ten eerste zijn er nog steeds veel mensen werkloos, en is het bij salarisonderhandelingen daardoor vaak kiezen of delen. Als je moeilijk doet, kan er zo een andere kandidaat worden ingevlogen. Ten tweede zijn er steeds meer mensen met een flexibel contract. Die komen er wat beloning betreft bekaaid van af. Hun salaris ontwikkelde zich de laatste jaren minder goed dan dat van mensen met een vaste baan. Het CBS verwacht dat de beloningen weer toenemen als de arbeidsmarkt krapper wordt.