Nieuws Actueel

Baas voelt loonstijging werknemer niet in beurs

Rik Nizet 2 april 2015

Baas werk laptop overleg 335

De lonen van werknemers zijn in het eerste kwartaal verder gestegen. Door lagere premies voor pensioenen en uitkeringen namen de loonkosten voor werkgevers echter nauwelijks toe. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De in cao's afgesproken lonen lagen in de eerste drie maanden van dit jaar 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. De totale loonkosten stegen slechts met 0,4 procent. Dat is de kleinste toename in vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies. De loonkosten namen in 2006 voor het laatst minder sterk toe dan de cao-lonen.

SectorenDe geringe stijging van de loonkosten gold voor alle sectoren en was het sterkst zichtbaar bij de overheid. Daar was de daling van de pensioenpremie, met 1,4 procent, even sterk als de loonstijging. De kosten bleven daardoor ongewijzigd. De loonstijging in de publieke sector kwam door cao-afspraken in het onderwijs en bij gemeenten.

Cao-lonenDe cao-lonen stegen met 1,9 procent het sterkst in de industrie. Werknemers in de energie kregen er met 0,6 procent het minste bij.

Met 1,2 procent was de gemiddelde loonstijging aanzienlijk groter dan de inflatie, de mate waarin de prijzen stijgen. In de eerste twee maanden van 2015 zakte de inflatie in Nederland naar 0 procent. De lonen stijgen sinds het derde kwartaal van vorig jaar weer sterker dan de inflatie, wat betekent dat de koopkracht toeneemt.