Nieuws Actueel

Betekent de immigratie ook een einde aan de krimp?

Tjerk Gualthérie van Weezel 18 december 2015

Cbsbevolkingsgroeikrimplimburggroningenasielzoekersimmigratie1065

In 1996 groeide het Postbank-clipje over '15 miljoen mensen' uit tot een nummer 1-hit. Twintig jaar later gaat de teller door de 17 miljoen. Met name door de groeiende stroom vluchtelingen komen er volgend jaar rond de 110 duizend mensen bij op 'dat hele kleine stukje aarde'. Even veel als het aantal inwoners van Leeuwarden, schrijft De Volkskrant.

Vorig decennium leek het er nog op dat de Nederlandse bevolking in de loop van deze eeuw langzaam zou gaan krimpen. Maar in de nieuwste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de groei aan, zij het iets langzamer, om tegen 2040 rond de 18,2 miljoen te blijven hangen. Hoofddemograaf Jan Latten van het CBS geeft toelichting bij de nieuwste ramingen.

Betekent de immigratie ook een einde aan de krimp in bijvoorbeeld Limburg en Groningen?

'Op korte termijn kan die daar inderdaad de krimp remmen, want alle gemeenten moeten vluchtelingen opnemen. We zien nu ook dat bijvoorbeeld de leegloop in Oost-Groningen veel minder groot is geworden dankzij mensen die er uit het buitenland komen wonen. Vooral Syriërs.

'Maar als die mensen eenmaal een huis toegewezen hebben gekregen, gaan ze op zoek naar een baan. En het werk is schaars in de meeste krimpgebieden. Dus het ligt voor de hand dat ook zij uiteindelijk vooral richting de stedelijke gebieden trekken. Vooral de Randstad dus. Je ziet overigens ook dat groepen naar elkaar toe trekken. Zo heeft Enschede een grote Syrische gemeenschap omdat daar een koptische kerk is.'

En betekent de verdere vergrijzing ook dat we langer moeten doorwerken?

'Zeker. Het huidige beleid is dat de AOW-leeftijd na 2021, als de grens op 67 ligt, zal worden aangepast op basis van de levensverwachting. Gemiddeld zouden Nederlanders dan nog 18 jaar AOW moeten krijgen. Bij de huidige verwachtingen betekent dat dat de AOW-grens in de komende decennia moet door stijgen tot boven de 70 jaar.'