Nieuws Actueel

Balanstotaal brievenbusfirma's groeit opnieuw

Van onze redactie 29 december 2014

BFI’s zijn dochtermaatschappijen van buitenlandse multinationals die een functie vervullen in de grensoverschrijdende geldstromen van deze multinationals. Zij vestigen zich in Nederland, maar ook in landen als het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg, omdat dat fiscaal aantrekkelijk is.

Lager De toename van het balanstotaal in 2013 komt neer op 5 procent en is daarmee lager dan in 2011 en 2012, toen het balanstotaal groeide met respectievelijk 10 procent en 7 procent. Dat de groei vorig jaar op een lager niveau lag, komt volgens DNB vooral door verhuizingen van BFI's naar het buitenland.