Nieuws Actueel

BAM back in shape

Caroline Spilt 20 augustus 2015

Bouwbedrijf BAM plukt langzamerhand de vruchten van de reorganisatie die is ingezet. Voor de bouwer resteerde na de eerste zes maanden van het jaar een bescheiden winst, zo bleek donderdag.

Onder de streep hield BAM 4,7 miljoen euro over op een omzet van 3,5 miljard euro. Over dezelfde periode vorig jaar leed BAM een verlies van 6,6 miljoen euro op een omzet van krap 3,4 miljard euro.

Back in shapeVolgens topman Rob van Wingerden heeft BAM 'de juiste koers voortgezet'. Het zogeheten 'back-in-shape-programma', dat nu tien maanden loopt, brengt volgens hem fundamentele verbeteringen aan de cultuur, structuur en werkprocessen van BAM. Het programma moet BAM vanaf eind 2015 structureel 100 miljoen euro op jaarbasis opleveren.

BAM ligt hiervoor naar eigen zeggen op koers. Naast de besparingen van 100 miljoen euro moet tegen het einde van het jaar een 'reductie van het handelswerkkapitaal' met 300 miljoen euro zijn gerealiseerd.

Bouw en techniekIn de sector Bouw en techniek steeg de omzet met 16 procent. De helft van die stijging dankt BAM aan het Verenigd Koninkrijk, mede als gevolg van het sterke Britse pond. Toch resteerde onder de streep een min van 9,5 miljoen euro, vooral als gevolg van negatieve resultaten op oudere contracten.

InfraBij de sector Infra groeide de omzet met 2 procent en verbeterde het resultaat tot 22,9 miljoen euro. Ook hier speelde het pond een belangrijke rol. In Vastgoed vielen de bedrijfsopbrengsten en de resultaten aanzienlijk lager uit dan een jaar eerder door het ontbreken van verkopen van commercieel vastgoed.

Verwachte brutowinstHet bedrijf verwacht over het hele jaar een aangepaste brutowinst die hoger ligt dan de 62,2 miljoen euro een jaar eerder. Het orderboek van BAM bedroeg aan het einde van het halfjaar 11,1 miljard euro. De plannen voor de middellange termijn worden begin 2016 bekendgemaakt.

Minder defensiefVolgens Van Wingerden zullen die plannen 'minder defensief' en dus minder gericht op reorganisaties zijn. Dat het bedrijf dit jaar nog geen vastgoed wist af te stoten is volgens hem geen reden voor paniek. "Het is het moment waarop de deal wordt gesloten dat bepaalt of de resultaten al dan niet achterblijven", aldus Van Wingerden. "Daar moet je geen conclusies uit trekken."