Nieuws Actueel

Banen voor kaderpersoneel Hameland

Van onze redactie 19 augustus 2015

Hameland Werkt Carlo ter Ellen

De gemeenten hebben die nieuwe medewerkers met ervaring in het werkvoorzieningschap nodig omdat per 1 januari het werkgeverschap van Hameland wordt overgenomen. Dat betekent dat elke gemeente de inwoners met een arbeidshandicap op de eigen loonlijst zet.

1.600 AchterhoekersBij Hameland werken ruim 1.600 Achterhoekers, voor elke gemeente gaat het om honderden mensen. Het overhevelen van dat werkgeverschap naar de gemeenten moet ingaan op 1 januari 2016. Volgens de Hameland-directeur is het nog niet duidelijk of die datum wordt gehaald. "Het heeft vertraging opgelopen door het beroep dat de ondernemingsraad had ingesteld."

BezwaarDe ondernemingsraad van Hameland maakte bezwaar bij de Ondernemingskamer tegen het ontmantelen van het sociaal werkvoorzieningschap omdat er geen advies over was gevraagd. Volgens vice-voorzitter Sjoerd Westra is dat bezwaar inmiddels ingetrokken. "Wij waren en zijn niet positief over het besluit om met Hameland te stoppen, maar een meerderheid van de gemeenten heeft anders besloten."

Gevolgen Het heeft volgens de ondernemingsraad geen zin door te gaan met een juridisch steekspel over de vraag of er al dan niet advies had moeten worden gevraagd. "We richten ons nu op de gevolgen van het besluit", zegt Westra. "We worden gesterkt door de vragen die ook nog steeds bij gemeenteraadsleden leven en de steun in de landelijke politiek. Alle plannen voor de uitvoering moeten nog aan ons worden voorgelegd. Daar gaan we bovenop zitten."

Werkgevers-servicepuntVolgens Hameland-directeur Gerrits wordt dit jaar bekend hoe de nieuwe opzet van de sociale werkvoorziening er uit gaat zien. "De vraag is hoe het beschut werken in elke gemeente wordt georganiseerd. En per 1 januari start het werkgevers-servicepunt, voor de begeleiding van het Hamelandpersoneel dat bij het bedrijfsleven gedetacheerd is. Dat gaat de Sociale Dienst Oost Achterhoek doen."

Het kaderpersoneel van Hameland omvat op dit moment 62 volledige banen. Gerrits denkt dat de helft van hen bij SDO en de gemeente aan het werk kan. "Voor de anderen starten we een mobiliteitstraject, die gaan we aan ander werk helpen."

Foto: Carlo ter Ellen