Nieuws Actueel

'Banken beheersen risico's onvoldoende'

Rik Nizet 11 februari 2015

Financiële instellingen moeten meer maatregelen nemen om een nieuwe Liboraffaire te voorkomen. Bij dat schandaal, dat in 2013 aan het licht kwam, manipuleerden banken rentetarieven. Maar ook valutakoersen en grondstoffenprijzen brengen risico's met zich mee die de instellingen nog onvoldoende beheersen. Dit concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een woensdag verschenen rapport.

De toezichthouders verwachten dat professionele marktpartijen de risico’s van manipulatie met deze 'benchmarks' onderkennen en beheersen en actief werk maken van een cultuuromslag. "Het belang daarvan is door de Liboraffaire en het recente valutaschandaal nogmaals onderstreept'', aldus het gezamenlijke rapport. De toezichthouders deden onderzoek bij tien banken en vijftien andere financiële en niet-financiële instellingen.

LiborschandaalOok Nederlandse banken raakten destijds verwikkeld in het Liborschandaal. Rabobank moest een boete betalen van 774 miljoen euro wegens betrokkenheid bij de affaire. Twee voormalige handelaren van Rabobank werden in New York aangeklaagd in verband met het schandaal rond de manipulatie van het interbancaire Liborrentetarief. Topman Piet Moerland vertrok uiteindelijk bij de bank naar aanleiding van de fraude.

Nog steeds kunnen handelaren te veel hun eigen gang gaan, vinden de toezichthouders. Die doen in het rapport dwingende aanbevelingen aan de financiële instellingen om meer greep te krijgen op de risico's. DNB en AFM zullen in de loop van dit jaar beoordelen of de instellingen voldoende voortgang boeken in de verbetering van risicobeheersing.

De AFM heeft sinds dit jaar de bevoegdheid op te treden tegen manipulatie van benchmarks. Behalve het opleggen van bestuurlijke boetes is nu ook strafvervolging mogelijk.