Nieuws Actueel

Bankroet Twents Bureau voor Toerisme krijgt mogelijk juridisch staartje

Curator Philippe Schol gaat onderzoeken of de Regio Twente en de provincie de geldkraan voor het Twents Bureau voor Toerisme terecht hebben dichtgedraaid. Het TBT vroeg vorige week zelf het faillissement aan nadat de regionale en provinciale overheden weigerden de eerder toegezegde subsidies voor dit jaar van een half miljoen euro uit te betalen.

Van onze redactie 19 november 2015

Toerisme fransnikkels

Door het bankroet kwamen zes medewerkers op straat te staan en resteert er een schuld van ongeveer 550.000 euro. Volgens het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten heeft het toerismebureau onvoldoende voldaan aan prestatieovereenkomsten voor toeristische marketing en promotie van de regio.

Geen bodemprocedure Het TBT bestreed dat en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat een kort geding niet de juiste weg is om de discussie te beslechten, aldus curator Schol uit Enschede. “Middelen om een bodemprocedure te beginnen, had het Twents Bureau voor Toerisme echter niet.”

Bestuursrechtspecialist Schol wil de rechter-commissaris toestemming vragen een bestuursrechtspecialist in de arm te nemen om te kunnen bepalen of de Regio Twente en de provincie terecht een eerder subsidiebesluit naast zich neer hebben gelegd. “Daarin was voorzien dat het toerismebureau dit jaar een half miljoen euro aan subsidie zou krijgen. Er moeten gedegen redenen zijn om daarvan af te wijken.”

Claim Als Schol tot de conclusie komt dat daarvan geen sprake was, kan het leiden tot een claim bij de Regio Twente en de provincie. Bij zo’n juridisch vervolg van het faillissement van TBT wil Schol mogelijk ook schuldeisers betrekken.