Nieuws Actueel

Bart Parmet nieuwe directeur strategie provincie Overijssel

Van onze redactie 9 september 2015

Bart Parmet

In zijn nieuwe functie wil Parmet bijdragen aan de ambities van Overijssel om een ‘adaptieve provincie’ te worden. Een provincie die vanuit de eigen kerntaken tot een effectievere samenwerking komt met andere overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de inwoners van Overijssel.

Bart Parmet is nadat hij in 1990 aan de universiteit in Wageningen afstudeerde als hydroloog jarenlang werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren heeft hij als directeur van de staf van Deltacommissaris Wim Kuijken aan de vormgeving en uitwerking van het Deltaprogramma gewerkt. Daarvoor stond hij aan het hoofd van de afdeling Veiligheid en Wateroverlast en was hij procesmanager kennis en innovatie bij het Directoraat-Generaal Water van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.