Nieuws Actueel

Basisschool Haaksbergen grijpt in na ‘doktertje spelen’

Van onze redactie 25 maart 2015

Image 4300375

Aanleiding voor de ouderavond zijn spelletjes waarin kinderen ‘te ver’ zijn gegaan, laat directeur Sil Brasz weten. „Het gaat daarbij om spelletjes als ‘doktertje spelen’ en ‘vader-en-moedertje’ van jonge kinderen.” De directeur benadrukt dat het gaat om spelsituaties die zich in de privésituatie van de leerlingen voordeden.

Buikpijn Basisschool Op den Akker ontving enige tijd geleden signalen over grensoverschrijdend gedrag tussen 2e leerlingen. Een moeder, die anoniem wil blijven, stelt dat haar zoon al weken nachtmerries heeft, angstig is en wil dat het licht in zijn slaapkamer aanblijft. „Bovendien roept hij dat hij buikpijn heeft en niet naar school wil.”

Knoop Zij zegt dat er seksueel getinte handelingen zijn verricht door een leerling uit groep 3/4 bij een medeleerling. „Vanaf kerst schijnt er sprake te zijn geweest van ongewenste intimiteiten en seksueel gedrag van een 7-jarig jongetje richting medeleerlingen. Een aantal ouderparen heeft hierover 2 weken geleden gesprekken gevoerd met de directie, die vervolgens heeft gesproken met de ouders van de desbetreffende leerling.” Directeur Brasz: „Kinderen die bij elkaar in de klas zitten hebben grenzen overschreden. Dat levert concentratieverlies op en kinderen die met een knoop in de maag naar school gaan.” stelt Brasz.

Verwijten De moeder neemt het de school kwalijk dat tot nu toe is gewacht met het verstrekken van informatie. “Ik ben van mening dat ouders direct geïnformeerd moeten worden als een medeleerling van hun kind op seksueel gebied grenzen overschrijdt. Zo kunnen ouders uitsluiten of bevestigen dat hun eigen kind slachtoffer is geworden en waar nodig hulp zoeken. Wees gewoon open naar ouders en zoek gezamenlijk naar een oplossing. Want nu ga je verwijten krijgen dat de school van de situatie wist en onze kinderen hieraan heeft blootgesteld.”