Nieuws Actueel

Bedrieglijke werkloosheidcijfers

Rik Nizet 17 april 2014

De werkloosheid is vorige maand licht gedaald met 7000 tot 684.000 mensen. Maar dat kwam niet doordat meer werkzoekenden een betaalde baan hadden gevonden. De daling werd vooral veroorzaakt door een toename van het aantal mensen dat zich terugtrok van de arbeidsmarkt.

Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af, bleek uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkloosheid in Nederland kwam uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking.

WerkloosheidDe politiek en vakbonden zijn bezorgd over de jongste werkloosheidscijfers. De daling van de werkloosheid is een lichtpuntje na de stijging van de afgelopen tijd, maar ondanks de aantrekkende economie zijn de vooruitzichten nog steeds niet goed, liet minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken weten. Hij zegt zegt zich "onverminderd te blijven inzetten voor het aan de slag helpen van mensen''.

BedrieglijkFNV vindt dat een aanvalsplan tegen de hoge werkloosheid nu meer dan ooit nodig is. "De nieuwe werkloosheidscijfers lijken hoopgevend, maar zijn bedrieglijk. Terneergeslagen en moedeloos gooien werkzoekenden het bijltje erbij neer. En ondertussen hebben steeds minder mensen betaald werk. Het kabinet moet nu echt ingrijpen en geld vrijmaken om de werkloosheid te bestrijden'', zegt FNV-voorzitter Ton Heerts.

CrisisCNV-voorzitter Maurice Limmen zegt "niet vrolijk te worden'' van de werkloosheidscijfers. "Het beeld is dat de economie aantrekt. Hoewel de werkloosheid iets daalt, blijft de werkgelegenheid achter. Zolang er geen extra banen bijkomen, zodat meer mensen aan de slag kunnen, blijft het crisis'', concludeert Limmen.