Nieuws Actueel

Bedrijf wil volgens advocaat met ‘gefingeerd dossier’ ontslag rechtvaardigen

Van onze redactie 10 december 2014

HENGELO - Vlak voor de behandeling van het kort geding is door JBB Klussenbedrijf nog een uitvoerig dossier aangeleverd. De Hengelose onderneming wil daarmee onderbouwen dat een allround eerste monteur terecht op staande voet is ontslagen. Zijn advocaat R. Pril heeft er geen goed woord voor over. Niet alleen over het op de valreep indienen van het dossier, maar vooral ook over de inhoud daarvan. Er deugt in zijn ogen weinig tot niets van.

„We hebben het hier over een deels keihard gefingeerd dossier. Schandalig vind ik het”, aldus de raadsman van de Enschedeër, die in mei 2013 in dienst trad van het klussenbedrijf. De man stond op de nominatie door te stromen naar de functie van projectleider, maar zover is het niet gekomen. Van een goede verstandhouding is al enige tijd geen sprake meer. Het leidde er uiteindelijk toe dat de man in oktober op staande voet werd ontslagen. Tijdens de behandeling van het kort geding voor rechter A. Kuipers wordt bij de handelwijze van de directie van het bedrijf kanttekeningen geplaatst.

Weinig rekening gehouden met zieke zoon

De monteur verkeerde privé in een moeilijke situatie door ziekte van zijn 3-jarige zoontje. In de zittingszaal van het Enschedese gerechtsgebouw geeft zijn advocaat aan dat de werkgever daar bar weinig rekening mee heeft gehouden. Jurist A. van Meurs probeert in een uitgebreide opsomming het tegendeel duidelijk te maken. Volgens hem heeft JBB Klussenbedrijf juist ‘zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie en zich coulant opgesteld’.

„Op een gegeven moment kwam hij meerdere keren te laat op het werk, waarvoor hij mondeling maar ook schriftelijk een waarschuwing heeft gekregen. Dat is mede de reden geweest dat hij niet de functie van projectleider heeft gekregen”, aldus de jurist, die verder stelt dat de monteur na een ziekteperiode ‘meerdere kansen voor re-integratie niet heeft willen oppakken’.

Ander beeld

Advocaat Pril schetst een heel ander beeld. De arbo-arts bepaalde dat zijn cliënt twee weken de tijd moest krijgen om op adem te komen en er gedurende die periode beter geen contact tussen bedrijf en werknemer kon zijn. De veertien dagen waren nauwelijks om toen de monteur naar het bedrijf werd geroepen. Daar kreeg hij opdracht om te gaan schoffelen rond het kantoorpand, terwijl dat zijn werk helemaal niet was, stelt Pril verontwaardigd vast. Toen zijn cliënt dat weigerde, volgde ontslag op staande voet.

Pril spreekt over een ‘belachelijke actie’ van de werkgever. „Een veel te zware sanctie. Er is geen sprake van dwingende redenen”, aldus de advocaat, die vindt dat zijn cliënt onnodig onder zware druk is gezet. Als voorbeeld noemt hij het gebruik van een leaseauto. Volgens de advocaat was eerder afgesproken dat hij die auto kon gebruiken in plaats van een salarisverhoging, om zodoende met zijn zieke kind naar het Groningse ziekenhuis te rijden.

Auto inleveren

Nadat de man arbeidsongeschikt raakte, werd hem gesommeerd de auto in te leveren, aldus de advocaat. Toen dat niet snel genoeg gebeurde, werd gezegd dat het leasecontract met de autoleverancier was opgezegd, maar dat bleek niet het geval te zijn. Dat was puur meegedeeld als drukmiddel, wordt tijdens de zitting toegegeven door de vertegenwoordiger van JBB Klussenbedrijf.\

Rechter A. Kuipers stelt vast dat het ontslag op staande voet niet zal standhouden. „In elk geval niet in dit kort geding. Er zijn zoveel zaken die eerst fatsoenlijk uitgepraat moeten worden.” De rechter laat merken dat de werkgever in haar ogen ‘niet netjes’ heeft gehandeld. Duidelijk is dat het niet meer goed komt tussen beide partijen. „Er moet een einde komen aan dit gevecht. Dat kunt u aan de rechter overlaten of proberen er samen uit te komen.”

Met die boodschap zoeken beide partijen voor overleg de gang op van het kantongerecht. Dat leidt alsnog tot een akkoord. Het contract wordt per 1 januari ontbonden en de medewerker krijgt daarna nog een maand salaris uitbetaald.

Foto: Thinkstock