Nieuws Actueel

Bedrijfscriminaliteit: Vrouw fraudeert meer

Lotte Grimberg 18 februari 2015

De flexibele arbeidsmarkt leidt ertoe dat werknemers minder loyaal aan de werkgever zijn en dat zorgt voor meer fraude bij bedrijven. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht bedrijfscriminaliteit van Hoffmann Bedrijfsrecherche, schrijft Het Financieele Dagblad.

Volgens Richard Franken, directeur van Hoffmann, groeit de onzekerheid over contractverlenging. "Het lijkt erop dat mensen, vooral jeugdigen, eerder geneigd zijn een misstap te zetten als ze toch weten dat hun contract niet verlengd wordt'', zegt Franken.

VrouwenVerder valt op dat steeds meer vrouwelijke werknemers zich schuldig maken aan fraude. Sinds 2007 is hun aandeel in bedrijfscriminaliteit gestegen van 11 naar bijna 30 procent. Dit valt deels te verklaren doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Ook de crisis speelt een rol. "Met name vrouwen gaven aan financiële sores als reden voor hun misstap te hebben'', zegt Franken.De zeven ontslagscenario's:Iedere werkgever kan er op een gegeven moment mee te maken te krijgen: het ontslag van een medewerker. Dit is natuurlijk voor geen van beide partijen een prettige situatie, waardoor er maar beter voor gezorgd kan worden dat de ontslagprocedure zo goed mogelijk geregeld is. Uiteraard maakt het ook nog eens een verschil of de medewerker in kwestie in tijdelijke dienst is of een vast contract heeft en wat de aanleiding voor het ontslag is. Eén ding staat in ieder geval vast: een werknemer mag niet zo maar ontslagen worden. Wie een medewerker wil of moet ontslaan, zorgt voor een goede voorbereiding. Er dient immers rekening gehouden te worden met wettelijk vastgelegde rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.