Nieuws Actueel

Bedrijfsleven 'bestormt' Bangladesh

Jeroen Jansen 25 april 2014

Een handelsmissie met bedrijven uit de ICT en logistiek deze maand heeft het Nederlandse ondernemerschap in Bangladesh een flinke impuls gegeven. Het bezoek aan het Zuid-Aziatische land resulteerde in het opzetten van joint ventures, startups en verschillende samenwerkingsovereenkomsten. De missie werd georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Bangladesh.

Kansen in Bangladesh

Van 1 tot 4 april vond de tweede handelsmissie naar Bangladesh plaats, geïnitieerd door Nyenrode en de Nederlandse ambassade in Dhaka. De elf Nederlandse bedrijven die deelnamen, actief in de ICT- en de Logistieke sector, zijn overtuigd van de zakelijke kansen in het Zuid-Aziatische land. Zij spraken van een geslaagde missie, waarbij tijdens de matchmaking evenementen en de netwerkbijeenkomsten veel waardevolle ontmoetingen plaatsvonden met jonge, succesvolle Bangladeshi ondernemers. Onder andere nam de ICT-delegatie deel aan de Europe-Bangladesh ICT Summit en bezocht het Bangladesh Hi-Tech Park dat in aanbouw is. Zeven van de elf deelnemers aan de handelsmissie hebben direct zaken kunnen doen.

Joint ventures"Er werden tijdens de handelsmissie door deelnemers diverse joint ventures en intenties tot samenwerking getekend: Sound Results heeft een joint venture gevormd genaamd Sound ICT. Datawatt heeft een joint venture gevormd met een lokale partner. Twee deelnemende ICT ondernemers hebben tekenden een Memorandum of Understanding met een lokale partner. Twee andere deelnemers hebben plannen voor startups in Bangladesh. Lisman Vorkheftrucks wil binnen zes maanden zijn eerste vorkheftrucks gaan verkopen. Loris Scarpa van Lisman Vorkheftrucks: "Dit is een no-nonsense, business georiënteerde handelsmissie, op maat gemaakt voor midden- en kleinbedrijf." Opnieuw verliefdVicente Ariza van Maruboshi: "De handelsmissie was goed georganiseerd en kwam voor ons precies op het juiste moment. Wij denken hier dat we alles weten, maar onze wereld wordt opgebouwd in Bangladesh, zeker wat betreft ICT-software. Tijdens de handelsmissie ben ik weer opnieuw verliefd geworden op Bangladesh. Ik zie niet alleen competitieve prijzen en kwaliteit, maar ook hardwerkende mensen. Het is 'life changing' om te zien dat die mensen, die het echt niet makkelijk hebben, zo toegewijd zijn.' Verantwoord ondernemenBelangrijk bij het stimuleren van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Bangladesh is overdracht van kennis. Zeker ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nyenrode Business Universiteit vervult hierin een pioniersrol, onder andere door lokaal onderzoek te doen naar potentiële markten, zorgvuldig netwerken op te bouwen en de ambities van de deelnemende Nederlandse bedrijven vooraf te monitoren op een mogelijke bijdrage aan duurzame en sociale ontwikkeling in Bangladesh. Brede middenklasseEr is sprake van forse en consistente groei in transitieland Bangladesh. Het gemiddelde economische groeicijfer ligt al een aantal jaren rond de 6 procent. Andere positieve economische aspecten zijn onder andere: relatief goed opgeleide arbeidskrachten en zeer goed ontwikkelde industrieën zoals in de ICT sector. Er is bovendien een groeiende behoefte aan kennis en diensten in sectoren als water management en (food-) logistiek. De lokale consumentenmarkt ontwikkelt zich sterk door het ontstaan van een brede middenklasse. De groeifase waarin de Bangladeshi economie zich bevindt brengt belangrijke uitdagingen met zich mee, die niet onderschat moeten worden, maar biedt juist daardoor kansen om via innovatie positieve maatschappelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is de toenemende groei van het aantal vrouwelijke ondernemers. Politieke onrustNederland is sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971 een partner in ontwikkelingshulp. Het land is vaak negatief in het nieuws geweest door de politieke onrust gepaard gaand met gewelddadige stakingen in tijden van verkiezingen en de slechte staat waarin fabrieksgebouwen verkeren waarin kleding van veel Westerse bedrijven wordt geproduceerd en dat tot meerdere tragedies heeft geleid. Begrijpelijkerwijs ligt de nadruk dan op de turbulentie van de transitie-fase waarin Bangladesh zich bevindt.

Blijvende verbeteringDaar staat tegenover dat de aanhoudende economische groei kansen biedt om deze omstandigheden in dit land te verbeteren: Nederlandse bedrijven lopen internationaal namelijk vaak voorop door initiatiefnemer te zijn op het gebied van duurzame economische ontwikkeling. Nyenrode in samenwerking met de ambassade beogen met de serie handelsmissies van en naar Bangladesh een koppeling tot stand te brengen tussen succesvol zakendoen en de concrete en blijvende verbetering van maatschappelijke aspecten als lokale arbeidsomstandigheden, onderwijs, infrastructuur en milieu.