Nieuws Actueel

Bedrijfsleven: Wetenschapsbeleid moet écht anders

Rik Nizet 12 mei 2014

De samenwerking tussen universiteiten en bedrijven moet verder worden versterkt om ervoor te zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dat stellen diverse grote Nederlandse bedrijven in een onlangs aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs) verstuurde brief, die zondag op de site van The Post Online is gepubliceerd.

De onderzoeksdirecteuren van onder meer Unilever, DSM, Philips, Shell en ASML geven daarin aan dat het wetenschappelijke beleid beter moet worden afgestemd op het innovatiebeleid van bedrijven. Universiteiten zouden daarbij minder op aantallen publicaties moeten worden afgerekend, terwijl er meer aandacht moet komen voor "bèta-techniek en toepassingsgeïnspireerd onderzoek''.

TopsectorenbeleidBinnen het bestaande topsectorenbeleid zou volgens de directeuren moeten worden gekozen voor "een beperkt aantal maatschappelijke thema's''. Daarbij wijzen ze onder meer op de uitdagingen om mensen langer gezond te laten leven en om het hergebruik van producten en grondstoffen te stimuleren.

De bedrijven schreven de brief in het kader van de brede toekomstvisie op het wetenschapsbestel, waaraan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt.