Nieuws Actueel

Waarom het aantal bedrijfsongevallen in Nederland is gestegen

Het aantal bedrijfsongevallen in Nederland is gestegen, maar niet in de bouw. De grote aandacht voor veiligheid en gezondheid in de sector lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat schrijft het AD.

Priscilla van Agteren | Foto: Pixabay 20 juli 2018

Bouw 95

In 2017 had 3,4 procent van alle werknemers een arbeidsongeval. Van hen was 1,2 procent genoodzaakt vier of meer dagen te verzuimen - dat komt neer op 93.000 werknemers. In 2015 waren het er minder, 73.000 werknemers. De groei is deels te verklaren door de toename van het totaal aantal werknemers. Meer werkenden leidt ook tot meer ongelukken.

Lees ook: Zo runt Ik Vertrek-dochter Suus Lothmann (14) haar eigen sieradenwebshop

CBS-cijfers

Eerder onderzoek van het CBS laat juist zien dat er op de werkvloer veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Bijna 6 op de 10 werknemers geeft aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. In de regel is de mate van aandacht het hoogst in bedrijfstakken waar werknemers veel fysiek belastend werk uitvoeren of blootgesteld worden aan stoffen. In de industrie zegt 72 procent van de werknemers dat er aandacht is voor gezond en veilig werken, in de landbouw 68 procent. Ter vergelijking: in het onderwijs is dat 'maar' 40 procent. In de bouw zegt zelfs 78 procent van de werknemers dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is. Bij datzelfde onderzoek twee jaar eerder was dat percentage ook zo hoog.

De bouw

De bouw laat als sector de laatste jaren een opmerkelijke daling in het aantal ongevallen zien. In 2015 kreeg 4,4 procent van de werknemers nog te maken met een arbeidsongeval. Vorig jaar is dat aantal gedaald naar 2,9 procent.

Lees ook: Facturen weer later uitbetaald: 43 dagen wachten op geld voor mkb

Veilig werken

Maar in de industrie (4 naar 4,6 procent) en landbouw, bosbouw en visserij (van 3,0 naar 3,9) is het aantal ongevallen ondanks alle aandacht voor veilig en gezond werken nog wel gestegen. Waarom? Het werk veiliger maken is niet alleen een kwestie van het invoeren van regels, zo stelt deskundige Tanja Traag van het CBS. ,,Mensen moeten ook wennen aan een nieuwe manier van handelen en het aanspreken van collega's als iets niet volgens de regels gebeurt.''

Verandering

,,Voor een manager die daarop toeziet is dat een relatief makkelijke ingreep, maar het is toch anders als collega's met elkaar al 20 of 30 jaar op dezelfde manier werken en dat moeten veranderen. Het zou kunnen dat dat meer tijd nodig heeft."