Nieuws Actueel

Bedrijfsopvolging: storm in een glas water?

Rik Nizet 7 mei 2014

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erf- en schenkbelasting is weer in het nieuws. Staatssecretaris Wiebes schreef hierover aan de Tweede Kamer dat wordt bekeken of een lagere vrijstelling of een betalingsregeling ook kan volstaan. Dat betekent dat de bedrijfsopvolgingsregeling fors kan worden versoberd. Inmiddels lijkt het erop dat dit plan alweer is gesneuveld, als gevolg van de storm van kritiek die ontstond. Dit is echter nog niet formeel bevestigd door het ministerie van Financiën. Is dit nieuws een storm in een glas water? Of toch een signaal waar rekening mee gehouden moet worden? De tijd zal het leren.

Bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelastingBinnen de erf- en schenkbelasting bestaat op dit moment een zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling. Degene die (een gedeelte van) een onderneming erft of verkrijgt door een schenking, is onder voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. Tot ruim één miljoen euro is het ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld. Daarboven is 83 procent van het vermogen vrijgesteld. Afhankelijk van de waarde van de verkregen onderneming kan het belang van de regeling al gauw oplopen tot honderdduizenden euro’s. Waar zit uw belang?Op het eerste gezicht is dit geen terrein waar voor ondernemers voordeel te behalen is. Toch kunt u bij een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer snel met de schenkbelasting te maken krijgen. Als de zaak bijvoorbeeld aan een kind wordt verkocht, gebeurt dat meestal tegen een relatief lage prijs. Daardoor is in feite sprake van een belaste schenking van ouder aan kind. De opvolger krijgt direct al te maken met de schenkbelasting. Indien de onderneming vererft moet de erfgenaam erfbelasting betalen over de waarde van de onderneming. Ook hierbij komt de bedrijfsopvolgingsregeling goed van pas.Evaluatie bedrijfopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling is de laatste tijd al veel in het nieuws geweest. Mede naar aanleiding hiervan wordt de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting geëvalueerd. De staatssecretaris heeft nu de Tweede Kamer geschreven dat hij gaat bezien of kan worden volstaan met een lager vrijstellingspercentage of zelfs met een betalingsregeling. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt namelijk dat in 70 procent van de gevallen de erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden. Met andere woorden, zeven van de tien keer was de bedrijfsopvolgingsvrijstelling naar de maatstaven van het ministerie van Financiën niet nodig geweest. De continuïteit en liquiditeitspositie van deze ondernemingen waren in deze gevallen immers gewaarborgd geweest, ook zonder bedrijfsopvolgingsregeling.Versnellen geplande bedrijfsopvolgingNu de bedrijfsopvolgingsregeling versoberd dreigt te worden, is het verstandig te beoordelen in hoeverre u nog kunt profiteren van de huidige gunstige regeling. Als u bijvoorbeeld voor een bedrijfsoverdracht een beroep wilt doen op de regeling, is het verstandig deze bedrijfsopvolging op korte termijn af te ronden. Op die manier kunt u een eventuele wijziging van de vrijstelling vóór zijn. Uiteraard blijft een zorgvuldige uitvoering van de bedrijfsoverdracht belangrijk.Lees verder.