Nieuws Actueel

Bedrijfsruimtemarkt akelig leeg

Rik Nizet 4 maart 2014

Het aanbod op de Nederlandse markt voor productie en logistieke ruimten is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Dit ondanks het toegenomen vertrouwen van ondernemers in 2013 en het feit dat de Nederlandse economie voorzichtig uit de recessie kwam. In 2013 stond ongeveer 12,6 miljoen m2 bedrijfsruimte te koop of te huur tegen 12,2 miljoen m2 een jaar eerder. Vrijwel alle provincies zagen het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt stijgen. Vooral het aanbod van logistiek vastgoed nam in 2013 sterk toe. Dit blijkt uit een analyse van de bedrijfsruimtemarkt door NVM Business.

RecessieDe verklaring voor het toegenomen aanbod is de recessie. Door het lage consumentenvertrouwen, een hoog aantal faillissementen en de moeizame economische situatie van de afgelopen jaren, nam de vraag naar bedrijfsruimte af. De opname kwam in 2013 uit op 2,0 miljoen m2, de laagste opname sinds het uitbreken van de kredietcrisis. In 2012 bedroeg de opname nog 2,3 in miljoen m2.

Slechte verhuurmarktVooral de huurmarkt deed het slecht. In totaal werd er in 2013 bijna 20% minder vierkante meters bedrijfsruimte verhuurd dan in 2012. De verkoop van bedrijfsruimte lag eveneens lager, maar daalde minder sterk. Er was met name minder vraag naar grote objecten. In het segment vanaf 10.000 m2 werd 50% minder vierkante meters verhuurd. In het bijzonder de opname van logistiek vastgoed, dat in deze groottecategorie sterk vertegenwoordigd is, lag aanzienlijk lager dan in 2012. In totaal werd er bijna eenderde minder logistiek vastgoed door de markt opgenomen dan in het jaar ervoor.

PrijzenDe huurprijzen van bedrijfsruimte lieten in 2013 een verdere daling zien. Bedroeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in 2012 nog 48 euro, in 2013 is deze gedaald tot 46 euro. Voor nieuw gebouwde bedrijfsruimten lagen de prijzen wel iets hoger dan in het voorgaande jaar.

KoopsomOok de gemiddeld gerealiseerde koopsom van bedrijfsobjecten (exclusief beleggingsobjecten) daalde in 2013 met 6,5%. Ten opzichte van de jaren 2007/2008, toen de koopprijzen van commercieel vastgoed op hun hoogste niveau lagen, hebben bedrijfsobjecten ongeveer eenderde van hun waarde verloren.

BeleggingenDoor toegenomen interesse uit het buitenland van met name Noord-Amerikaanse beleggers werd er in 2013 bijna twee keer zoveel in bedrijfsruimte belegd als in 2012. In totaal wisselde voor ongeveer 580 miljoen euro aan bedrijfsruimte van eigenaar. Distributiecentra in het bijzonder waren vorig jaar populair.