Nieuws Actueel

Beeld in de bouw wordt wat rooskleuriger

Van onze redactie 29 januari 2015

Het EIB verwacht dat er dit jaar 5000 voltijdbanen worden gecreëerd in de bouw. De banengroei krijgt vervolgens vaart, resulterend in bijna 60.000 voltijdbanen in de komende zes jaar. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de 85.000 banen die in de crisis verloren gingen ingelopen.

Na een plusje van 1 procent in 2014 zal de totale bouwproductie dit jaar met 3 procent toenemen, aangejaagd door een toename van 11 procent bij nieuwbouwwoningen. Die groei volgt op een forse daling, van 80.000 huizen per jaar voor de crisis naar circa 45.000 in 2014. Het duurt, vanwege de benodigde bouwtijd, echter nog tot 2020 om in de buurt te komen van het niveau van voor de crisis.

EIB

Het EIB voorziet een groei van 10 procent voor de nieuwbouw in 2016 en een gemiddelde toename van 9 procent in de periode 2017 tot en met 2020, tot een niveau van circa 73.000 huizen per jaar. Het herstel van de woningmarkt wordt de komende jaren wel opnieuw geremd door strengere hypotheekregels. Doordat de maximale hoogte van de leensom steeds verder wordt verlaagd, worden niet alleen starters geraakt maar kunnen ook huishoudens met restschulden moeilijker doorstromen.

Het segment onderhoud en renovatie in de woningbouw staat er minder florissant voor. Hier bedraagt de groei dit jaar 1,5 procent, mede doordat het verlaagde btw-tarief van 6 procent halverwege dit jaar afloopt. Pas na 2016 zal deze ,,negatieve impuls'' wegebben.

In de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw (gww) is de groei de komende jaren respectievelijk 2 en 1,5 procent. Het herstel in de utiliteitsbouw wordt gedrukt door de al hoge leegstand van kantoren en winkelpanden, terwijl de gww last heeft van dalende investeringen in infrastructuur en onderhoud.