Nieuws Actueel

Beeldschermkinderen hebben dikkere buik en zijn minder fit

Van onze redactie 3 februari 2015

Uit onderzoek van het VUmc, het AMC en de GGD Amsterdam (ABCD-studie) blijkt dat lang stilzitten aantoonbaar samenhangt met een dikkere buik bij kinderen tussen 5 en 6 jaar. Ongeacht of ze ook sporten of buitenspelen.

Bij de ABCD-studie werden 2.000 Amsterdamse kinderen vanaf de zwangerschap tot hun 5e jaar gevolgd. De kinderen die op 5-jarige leeftijd langer dan 2 uur per dag televisie keken, hadden een grotere buikomvang. Onze buikomvang is gerelateerd aan de hoeveelheid buikvet. Hoe meer buikvet, des te groter de kans op diabetes en hart- en vaatziekten.

Fitheid achteruit Uit eerder onderzoek van het VUmc (2006) blijkt dat de algemene fitheid van kinderen sowieso achteruitgaat. In dit onderzoek werd de lichamelijke fitheid van 10- tot 12-jarigen vergeleken met die van leeftijdsgenoten in 1980. Zowel de kinderen met overgewicht als met een gezond gewicht presteerden in fitheidstesten slechter dan hun leeftijdsgenoten 26 jaar eerder.

Hoogleraar sociale geneeskunde Mai Chin A Paw van het VUmc laat geen ruimte voor twijfel. "Haal je kinderen op tijd voor de tv vandaan!" Dat het lastig is thuis met de stopwatch in de hand te bepalen wanneer 'kijktijd' verstreken is, weet ze. Al was in haar eigen gezin de televisie geen item van discussie. "We keken eigenlijk nooit, de kinderen ook niet. Dus vroegen ze er ook niet om. Weleens een filmpje op dvd, maar niet overdag als je ook buiten of met een vriendinnetje of vriendje kan spelen."

Richtlijn Wat is een goede richtlijn, hoe lang mag een kleuter stilzitten per dag? Hiervoor is meer onderzoek nodig vindt Chin A Paw. Het liefst zou zij ook peuters aan een langdurige vervolgstudie onderwerpen. "Want beeldschermgebruik ontwikkelt zich in rap tempo, ook bij de allerkleinsten. Dat is in de ABCD-studie niet meegenomen. Het onderzoek werd voor de opkomst van de tablet gedaan. De huidige 5-jarigen hebben waarschijnlijk een nog groter gebruik van beeldschermen."

In sommige landen is een richtlijn ingevoerd: geen beeldschermgebruik onder de 2 jaar en daarna maximaal 2 uur per dag.

Uur per dag bewegen Daarnaast zouden kleuters dagelijks minimaal een uur matig tot intensief moeten bewegen. Maar dat is lastig. "Het aantal zittende activiteiten neemt in rap tempo toe, daar moeten buitenspelen en sporten mee concurreren."

Weerstand tegen de conclusies uit het onderzoek vindt ze voorspelbaar. "Al snel klinkt: 'waar bemoei je je mee?' Het is natuurlijk ook aantrekkelijk voor ouders, een kind dat zichzelf vermaakt met een tablet, de televisie of een game. Bovendien claimen veel spelletjes educatieve waarde. Weinig ouders realiseren zich dat hun kind zo geen ideale start maakt. Bewegen draagt bij aan een optimale motorische en cognitieve ontwikkeling. Dan is de relatie beeldschermgebruik en slaapproblematiek nog niet eens genoemd.