Nieuws Actueel

Behandeling binnenstadsplan Almelo door raad uitgesteld

Van onze redactie 11 februari 2015

Het ging daarbij om contracten tussen gemeente, corporatie en ontwikkelaar Urban Interest. Drie uur voor de vergadering ontvingen de raadsleden de contracten, die op dezelfde dag door partijen waren getekend.

UitstelVVD-fractievoorzitter Jemy Pauwels uitte zijn onvrede over het late informeren van de raad en gaf aan dat hij niet in staat was geweest om de zestig pagina’s tellende documenten aandachtig te bestuderen. „Terwijl het om zulke cruciale overeenkomsten gaat.” Pauwels stelde daarom voor om de behandeling van het centrumplan uit te stellen. Raadslid Gijs Stork (LAS) was het daar roerend mee eens. „Het komt regelmatig voor dat de raad te laat wordt geïnformeerd. Ik heb er mijn buik vol van. Dit is minachting van de raad”, foeterde Stork.

Administratieve uitwerkingVerantwoordelijk wethouder Claudio Bruggink (D66) verklaarde dat de contracten niet meer dan een administratieve uitwerking van het raadsvoorstel zijn. „Juridisch en financieel gezien is er niets anders.” De wethouder gaf aan dat er keihard aan de contracten is gewerkt, maar dat ze niet eerder dan gisteren klaar waren.

Provinciale miljoenensubsidie Na deze uitleg werd besloten om het centrumplan en het daarmee samenhangende voorstel over een brug in de Egbert Gorterstraat op de raadsagenda van volgende week te plaatsen. Dat heeft geen consequenties voor een provinciale miljoenensubsidie. „Voor 1 maart moet de raad een besluit nemen”, aldus Bruggink.

Lees ook: Akkoord over binnenstadsplan Almelo

Foto: Lenneke Lingmont